• Mikulášku, dobrý strýčku, ...
     • Mikulášku, dobrý strýčku, ...

      6. 12. 2021

      Milí naši študenti,

      dúfame, že ste poslúchali a našli ste si doma vo vyčistenej topánke nejakú sladkosť. Za iných okolností by sa školou rozliehal radostný smiech a v triedach  by sa objavila „nezvyčajná trojka“ – Mikuláš, čert a anjel. V srdci nám zostala nostalgia za milými  predvianočnými aktivitami, ktoré sme si pripravili a spolu v škole prežívali. Veríme, že na budúci školský rok to bude po „našom“. foto

      Krásny mikulášsky deň všetkým! 

    • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
     • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

      6. 12. 2021

      Dňa 30.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo Krajské kolo ZENIT v strojárstve. V kategórii A, ktorá zahŕňala strojárske kreslenie pomocou CAD, strojársku technológiu a pevnostné výpočty obsadili naši študenti – Božek Jakub (III.S) -  I. miesto, Susko Šimon (III.S) -  II. miesto.

      V kategórii C, zameranej na postup výroby strojárskej súčiastky pomocou CNC strojov, obsadili opäť naši študenti Pavelka Ivan ((IV.S) - I. miesto a Šipkovský Patrik (IVI.S) - II.  miesto.

      Všetci štyria postupujú do celoštátneho kola.

    • Krajské kolo súťaže Zenit v elektrotechnike
     • Krajské kolo súťaže Zenit v elektrotechnike

      30. 11. 2021

      Dňa 25.11.2021 sme sa zúčastnili po školskom kole krajského kola súťaže Zenit v elektrotechnike. Naši študenti získali v silnej konkurencii veľmi dobré umiestnenie:
      V kategórii A: tretie miesto Timotej Vraník IV.EB
      V Kategorii B: druhé miesto Marián Wallner II.EB a postup do celoštátneho kola
      Taktiež ďakujeme aj náhradníkom Tomášovi Majerníkovi IV.EB a Tomášovi Ondrejičkovi II.EB, ktorý keby súťažili, určite by zamiešali výhernými miestami.

    • Krajské kolo - ZENIT WebDeveloper a programovanie
     • Krajské kolo - ZENIT WebDeveloper a programovanie

      30. 11. 2021

      V súťaži ZENIT v programovaní v krajskom kole reprezentovali našu školu dvaja žiaci:
      Adam Kurek – IV.EB - WebDeveloper – víťaz kategórie – postup do CELOSLOVENSKÉHO kola!!!Kristián Da Costa Menezes - IV.MB - Programovanie -  5. miesto (spomedzi „priemyslovákov“ bol najlepší, vyššie priečky obsadili len gymnazisti).

      Obom žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za šírenie dobrého mena SPŠT!

    • Pred Vianocami žije naša škola charitou
     • Pred Vianocami žije naša škola charitou

      28. 11. 2021

      Advent sa v SPŠT od roku 2013 nesie v duchu motta – Aby ľuďom na ľuďoch záležalo.

      Milí kolegovia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy, ak máte záujem prispieť do zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre sociálne slabé rodiny, máte príležitosť. Do 15. 12. môžete priniesť svoj dar (všetko trvanlivé) do školy na sekretariát. Viac ...

    • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V   ANGLICKOM JAZYKU
     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V   ANGLICKOM JAZYKU

      24. 11. 2021

      V dňoch 19.11. a 22.11. 2021 sa uskutočnilo ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V   ANGLICKOM JAZYKU. Víťazom oboch častí sa stal Erik Hutta z 2.S, ktorý postupuje do okresného kola OAJ. Držíme palce! Na druhom mieste skončil Marek Šúry z 3. MA a na treťom Adam Psota z 3. MB. Gratulujeme. 
      Veríme, že všetci účastníci získali novú skúsenosť a nabrali inšpiráciu do ďalšieho štúdia.

    • Informaticko-logická súťaž iBobor
     • Informaticko-logická súťaž iBobor

      19. 11. 2021

      V dňoch 9. a 11. novembra sa uskutočnila informaticko-logická súťaž iBobor. Naša škola súťažila v 2 kategóriách: Senior a Junior. Najviac sa darilo Tomášovi Miklovičovi z triedy II.MA, ktorý sa v kategórii Junior umiestnil na 1. mieste s plným počtom bodov! Gratulujeme k tomuto vynikajúcemu úspechu.

    • 3. ročník súťaže Mladých elektronikov
     • 3. ročník súťaže Mladých elektronikov

      19. 11. 2021

      V dňoch 15. a 16. 11.2021 sa konal vo vzdelávacom stredisku KIA Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3. ročník súťaže Mladých elektronikov. Našu školu reprezentovali Adam Eliáš /II.MA/, ktorý obsadil 4. miesto  a Andrej Kužela /II.MB/ 12. miesto z celkového počtu  37 účastníkov. Súťažiaci absolvovali najskôr test a následne online zhotovovali elektronický výrobok. O konečnom poradí rozhodla funkčnosť a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku. Blahoželáme! foto

    • Študentská firma SIGMA CLUB
     • Študentská firma SIGMA CLUB

      28. 11. 2021

      15 štvrtákov zo 4.MA, 4.MB a 4.S sa rozhodlo založiť svoju študentskú firmu v rámci vzdelávacieho programu „Aplikovaná ekonómia“ organizácie JA Slovensko. Ich obchodné meno je SIGMA CLUB. Prišli s nápadom urobiť na škole oddychovú zónu. foto  

      Dňa 15.11.2021 po dvoch mesiacoch práce otvorili vo „veľkom štýle“ našu a vašu oddychovú  Chill zonu, v ktorej si môžu návštevníci počas veľkej prestávky zahrať biliard, futbal, hokej alebo šípky. Chlapci, ďakujeme.
      Viac ...

    • Divadlo prišlo do školy
     • Divadlo prišlo do školy

      10. 11. 2021

      Keď študenti nemusia ísť do divadla, ale divadlo príde do školy! Tak to bolo 8.11.2021  v SPŠT v Trnave. Herci DJP zavítali k nám s projektom Nemá trieda. Interaktívna inscenácia vznikla pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.  Viac ...

    • Trenčiansky robotický deň
     • Trenčiansky robotický deň

      9. 11. 2021

      Štyria študenti našej školy - Adam Anthony Eliáš  II. MA, Pavol Hagara II. MA, Filip Zsolnai  II. MB a Michal Kšiňan III. MA - sa zúčastnili 3. a 4. 11.2021 Medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov s názvom Trenčiansky robotický deň. Chlapci sami zostrojili a naprogramovali robotické autá so snímačmi na sledovanie farby dráhy.

         Trenčiansky robotický deň ponúkol štyri súťažné kategórie. Naši študenti sa zúčastnili dvoch z nich a v kategórii Follower easy nad 16 rokov obsadil  Michal Kšiňan  z triedy III. MA prvé miesto. foto TRD.pdf

      Chlapci si okrem víťazstva priniesli aj množstvo nových poznatkov, pozreli si prezentáciu robotického ramena ABB a dozvedeli sa o možnostiach štúdia na vysokých školách.

        Chlapci, ďakujeme za reprezentáciu školy,  prajeme veľa úspechov a Michalovi srdečne BLAHOŽELÁME!

    • Sme prví v stolnom tenise
     • Sme prví v stolnom tenise

      10. 11. 2021

      Dňa 27.10.2021 sme sa zúčastnili okresného kola školských majstrovstiev v stolnom tenise dievčat. Naše družstvo v zložení: Lucia Gašparíková, Dominika Demovičová a Karolína Demovičová (všetky zo 4.P), získali 1. miesto v konkurencii škôl SOŠ automobilová a Gymnázium Angely Merici. Postúpili sme do finále okresu. Srdečne blahoželáme!  foto

    • Škol. kolo ZENIT v progamovaní a ZENIT WebDeveloper
     • Škol. kolo ZENIT v progamovaní a ZENIT WebDeveloper

      21. 10. 2021

      Dňa 19.10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Súťaže sa zúčastnilo 8 študentov v kategórií A. S náročnými úlohami sa popasovali na veľmi slušnej úrovni a preukázali schopnosti, ktoré predčili štandardné vedomosti ich rovesníkov.

      Výsledky v kategórií :

      Programovanie: 1.miesto - Kristián Da Costa Menezes IV.MB; 2.miesto - Tomáš Majerník IV.EB; 3.miesto -Matúš Moravčík IV.MA

      WebDeveloper: 1.miesto - Adam Kurek IV.EB
      Gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole súťaže.

       

    • Z odvážnych kresieb - realita
     • Z odvážnych kresieb - realita

      1. 10. 2021

      Žiaci našej školy sa pod vedením učiteľov Ing. Augustína a Ing. Truchleho zapojili  do vzdelávacieho programu Karpatskej nadácie MyMachine Slovakia  zameraného na rozvoj tvorivosti detí a mládeže.

      V MyMachine deti zo základnej školy nakreslili svoj vysnívaný vynález Cestovnú raketu, vysokoškoláci  zo Strojníckej fakulty  STU na základe ich kresieb vymysleli, akoby reálne vynález mohol vyzerať a fungovať. Naši študenti SPŠ technickej Nino Baranič (4.MA), Daniel Tóth (4.MA), Erik Krištofík (4.MA) a Timotej Kostolanský (4.MA)  vyrobili funkčný prototyp Cestovnej rakety. Na výstave  MyMachine EXPO Bratislava 2021 bol tento vynález spolu s ďalšími dvomi - Jedlomat a Helma na čistenie zubov predstavený. foto

    • Biela pastelka  - pomoc pre nevidiacich
     • Biela pastelka  - pomoc pre nevidiacich

      21. 9. 2021

      V dňoch 22.9. a 23.9. 2021 sa uskutočnila na našej škole charitatívna zbierka organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska - BIELA PASTELKA..

      Drahí kolegovia a žiaci, veľká vďaka Vám všetkým, ktorí ste prispeli a pomohli ste ľuďom, ktorí nemajú v živote toľko šťastia ako MY.

      Za vaše príspevky ďakujeme. foto