Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis uchádzača na SPŠT Trnava

TU MÔŽETE VYKONAŤ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS VYPLNENÍM PRIHLÁŠKY - záväzné potvrdenie nástupu na štúdium 
Tento elektronický zápis prijatého uchádzača nahrádza osobný zápis, resp. papierovú verziu záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: