• Jazyková škola

     • Po lete sme tu späť s jazykovou školou. V školskom roku 2021/2022 otvárame jazykové kurzy pre všetkých žiakov našej školy. Vyberte si kurz angličtiny, ktorý Vám najviac vyhovuje.

      Pre budúcich prvákov odporúčame vyrovnávací kurz pre prvákov strednej školy. Tento kurz napomáha prvákom doučiť sa a precvičiť si zameškanú látku zo základnej školy. Tieto kurzy majú viac ročnú tradíciu a sú veľmi obľúbené. Výučba prebieha v poobedných hodinách, obyčajne po dohode celej skupiny s vyučujúcim. Kurzy nie sú známkované, žiaci nepíšu testy a nedostávajú domáce úlohy. Cieľom kurzu je naštartovať sa po letných prázdninách, precvičiť si komunikáciu v anglickom jazyku, zopakovať si to čo už vedia a naučiť sa niečo nové prostredníctvom inovatívnych metód pri výučbe anglického jazyka. Minulý školský rok sme zvládli online, kde nikto nevymeškal žiadnu hodinu, lebo štúdium bolo možné kdekoľvek. Nové technológie nám poskytujú nové príležitosti pri vzdelávaní. Ich správne používanie má pozitívny vplyv na výsledky vyučovacieho procesu.

      V novom školskom roku otvárame aj kurz všeobecnej angličtiny pre žiakov druhého ročníka. Tento kurz je určený pre žiakov druhých ročníkov v ktorom si upevnia najdôležitejšie oblasti z anglického jazyka. Cieľom je poskytnúť upevnenie a precvičenie používania anglického jazyka.

      Pre žiakov tretiehoštvrtého ročníka poskytujeme skupinový kurzy zamerané na prípravu na maturitu. Ponúkame konverzačné kurzy B1B2 úroveň, v nich získate tipy a cenné rady ako úspešne zvládnuť maturitnú skúšku či už ústnu, alebo písomnú časť. V našej ponuke máme aj špecializované kurzy – technickú a odbornú angličtinu.

      Veríme, že aj tento nový školský rok si vyberiete z našej ponuky. Jazyková škola pri SPŠT  ponúka nasledovné jazykové kurzy pre žiakov:

      • Konverzácia v anglickom jazyku
      • Technická angličtina
      • Obchodná angličtina
      • Vyrovnávací kurz pre prvákov strednej školy
      • Všeobecná angličtina pre žiakov druhého ročníka
      • Príprava na maturitu z anglického jazyka B1
      • Príprava na maturitu z anglického jazyka B2

       

      Prihláška na kurz: Zavazna_prihlaska_2021.doc

      Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Turzerová

      V prípade záujmu a bližších informácií píšte na: jazykovaskolaspst@gmail.com