• Informaticko-logická súťaž iBobor

     • V dňoch 9. a 11. novembra sa uskutočnila informaticko-logická súťaž iBobor. Naša škola súťažila v 2 kategóriách: Senior a Junior. Najviac sa darilo Tomášovi Miklovičovi z triedy II.MA, ktorý sa v kategórii Junior umiestnil na 1. mieste s plným počtom bodov!

      Gratulujeme k tomuto vynikajúcemu úspechu.

      Tatiana Prochyrová 

      koordinátorka súťaže