Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 4/2017 Potraviny, Zatep. strech dielne, proj. dok., PC technika 163 765.66 s DPH 31.12.2017 SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
VO: Súhrnná správa 3/2017 Rek. časti telocvične 66 462,80 s DPH 01.10.2017 SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
VO: Súhrnná správa 2/2017 Nebol 0,00 s DPH 02.07.2017 SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
VO: Súhrnná správa 1/2017 Potraviny pre ŠJ, Zabezpečenie LVVK 19 257,48 s DPH 03.04.2017 SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa 265 479,99 s DPH 31.12.2016 SPŠ Trnava
VO: Súhrnná správa 3/2016 Súhrnná správa 35 422,00 s DPH 30.09.2016 SPŠ Trnava
VO: Súhrnná správa 2/2016 od 17.4.2016 Súhrnná správa 6 320.00 s DPH 30.06.2016 SPŠ Trnava
VO: Súhrnná správa 2/2016 do 17.4.2016 Súhrnná správa 1 411,32 s DPH 17.04.2016 SPŠ Trnava
VO: Súhrnná správa 1/2016 Súhrnná správa 28 777,68 s DPH 30.03.2016 SPŠ Trnava
VO: Súhrnná správa 4/2015 Súhrnná správa 56 798,00 s DPH 31.12.2015 SPŠ Trnava
VO: Súhrnná správa 3/2015 Súhrnná správa 35 825,06 s DPH 02.10.2015 SPŠ Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 Oprava podláh a výmena podlahovej krytiny v triedach 36 000.00 s DPH 17.08.2015 20.08.2015 august - september SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 Oprava podláh a výmena podlahovej krytiny v triedach 36 000.00 s DPH 17.08.2015 20.08.2015 august - september 25.08.2015 Podlahárstvo J. Baranovič SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
VO: Súhrnná správa 2/2015 Súhrnná správa 13 733,79 s DPH 01.07.2015 SPŠ Trnava
VO: Súhrnná správa 1/2015 Súhrnná správa 16 110,05 s DPH 18.04.2015 SPŠ Trnava