• Stužková slávnosť triedy IV.EB

     • Štafetu stužkových slávností na škole začala trieda IV.EB. Triedny učiteľ  Ing. Ján Ištván pripínal žiakom zelené stužky dňa 12.10.2021 v spločenskej miestnosti  našej alma mater za prítomnosti riaditeľa školy a učiteľov. Milí chlapci zo IV. EB, prajeme Vám veľa úspechov a radosti v ďalších životných etapách! foto

     • Stužková slávnosť triedy IV.P

     • IV. P-čka už tiež môže od 12.11.2021 hrdo nosiť zelenú stužku... 😉

      I keď im plány skrížila terajšia situácia, veria, že keď sa opatrenia na jar uvoľnia, stužková na zámku v Smoleniciach bude a posledná "opečka" si dá tanec so svojimi učiteľmi. foto

       

     • Stužková slávnosť triedy IV.EA

     • Dňa 13.11.2021 sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti  školy za prítomnosti riaditeľa školy a pedagógov stužková slávnosť triedy IV.EA. Jej priebeh bol obmedzený terajšou spoločenskou situáciou v súvislosti  s opatreniami  vírusového ochorenia COVID 19, ale podstata sa zachovala. Chlapci odetí v oblekoch, šerpovanie riaditeľa a triedneho učitela, pripínanie stužiek triednym učiteľom, slávnostné príhovory. To všetko stihli študenti za jednu hodinu. Všetci im blahoželáme a prajeme veľa úspechov na maturitnej skúške aj na ďalšej ceste životom. foto