• Celoslovenská súťaž

     • VIII.  ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností

      Dňa 8. decembra 2013 nás Peter Sojka /4.EB/ Peter Bacigál /4.EB/  v Zlatých Moravciach reprezentovali na celoslovenskej súťaži vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore elektrotechnika. V súťaži družstiev sa umiestnili na 3. mieste a v súťaži jednotlivcov 3. miesto obsadil Peter Sojka.

      diplomBS   diplomS