• Z odvážnych kresieb - realita

     • Žiaci našej školy sa pod vedením učiteľov Ing. Augustína a Ing. Truchleho zapojili  do vzdelávacieho programu Karpatskej nadácie MyMachine Slovakia  zameraného na rozvoj tvorivosti detí a mládeže.

      V MyMachine deti zo základnej školy nakreslili svoj vysnívaný vynález Cestovnú raketu, vysokoškoláci  zo Strojníckej fakulty  STU na základe ich kresieb vymysleli, akoby reálne vynález mohol vyzerať a fungovať. Naši študenti SPŠ technickej Nino Baranič (4.MA),Daniel Tóth (4.MA), Erik Krištofík (4.MA) a Timotej Kostolanský (4.MA)  vyrobili funkčný prototyp Cestovnej rakety. Na výstave  MyMachine EXPO Bratislava 2021 bol tento vynález predstavený spolu s ďalšími dvomi - Jedlomat a Helma na čistenie zubov. foto