Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 20-09 číslo objednávateľa Zmluva o reklame 3 000,00 s DPH 26.10.2020 SPŠT Slovenské elektrárne a. s. manager Medzinárodných vzťahov
VO: Súhrnná správa 4/2017 Potraviny, Zatep. strech dielne, proj. dok., PC technika 163 765.66 s DPH 31.12.2017 SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
Zmluva 28/2017/SPŠTt rekonštrukcia telocvične 4 728.00 s DPH 07.11.2017 TTSK SPŠ TT
Zmluva 27/2017/SPŠTt oprava a zateplenie strechy dielne 179 861.80 s DPH 20.10.2017 Svarog s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 25/2017/SPŠTt prenájom telocvične 9.01/hod. s DPH 19.10.2017 Adriana Kardošová SPŠ TT
Zmluva 26/2017/SPŠTt Prenájom nebyt. priestorov 1764.74/rok s DPH 19.10.2017 B. K-DENTAL s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 24/2017/SPŠTt nájom nebytových priestorov 2605.26/rok s DPH 18.10.2017 Cech zváračských odborníkov SPŠ TT
Zmluva 23/2017/SPŠTt nájom nebytových priestorov 676.80/rok s DPH 16.10.2017 Country Salon, s.r.o. SPŠ TT
VO: Súhrnná správa 3/2017 Rek. časti telocvične 66 462,80 s DPH 01.10.2017 SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
Zmluva 22/2017/SPŠTt kúpa mliečnych výrobkov s DPH 28.09.2017 Organika, s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 20/2017/SPŠTt zabezpečenie odbornej praxe s DPH 26.09.2017 Revoltconsultings s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 21/2017/SPŠTt odborná prax študentov s DPH 26.09.2017 Suprateks s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 17/2017/SPŠTt Darovacia zmluva poskytnutie zostavy SIMATIC 225,36 s DPH 20.09.2017 Siemens, s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 18/2017/SPŠTt verejná zbierka s DPH 20.09.2017 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska SPŠ TT
Zmluva 19/2017/SPŠTt Zabezpečenie odborný výcvik študentov SPŠ s DPH 20.09.2017 TOMA Trading s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 16/2017/SPŠTt vzdelávacia akadémia sieťový akademický program 200/rok s DPH 15.08.2017 Technická univerzita v Košiciach, fak. elektro. a inf. Cisco akadémie SPŠ TT
Zmluva 15/2017/SPŠTt rekonštrukcia internátu 22,00 s DPH 04.08.2017 LEarchitects, s.r.o. SPŠ TT
Zmluva 14/2017/SPŠTt kúpna zmluva (počítač, myš, monitor, klávesnica) 90,00 s DPH 25.07.2017 Slovenská sporiteľna, a.s. SPŠ TT
Zmluva 13/2017/SPŠTt volejbalový oddiel 8.90/hod s DPH 10.07.2017 Volejbalový oddiel HIT Trnava SPŠ TT
VO: Súhrnná správa 2/2017 Nebol 0,00 s DPH 02.07.2017 SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1447