• Návšteva misionára Dona Jozefa Tótha

     • Dňa 19.2.2019 navštívil našu školu misionár Don Jozef Tóth (bývalý študent našej priemyslovky) pôsobiaci 27 rokov v Jakutskej republike v meste Aldan., (Je to  najväčšia republika Ruskej federácie. Nachádza sa vo východnej časti krajiny, na Sibíri. Jakutsko je najväčší štátoid sveta. Má rozlohu 3 103 200 km², žije tu okolo 950-tisíc obyvateľov a hlavným mestom je Jakutsk.) Priblížil našim študentom  a učiteľom prácu saleziánov a dobrovoľníkov v  tejto nehostinnej krajine. Zaujímavo rozprával o obyvateľoch tejto krajiny, o náboženstve, klíme, prírodných podmienakach,  dejinách, ekonomike a doprave v tejto rozľahlej republike. Všetci sme cítili jeho veľký záujem o človeka. Obeta, skromnosť, láska, priateľstvo, humor, ktoré vyžarovali  s Dona Jozefa Tótha, si získali naše srdcia. Za 1,5 hodiny sa nám stal Don Jozef Toth blízkym človekom a priateľom. Ďakujeme mu za čas, ktorý nám venoval a prajeme mu veľa Božieho požehnania v práci a v ďalšom živote. 

     • Návšteva amerického diplomata

     • 17.10.2019 bol pre našu školu významný deň. Na naše osobitné pozvanie k nám zavítali vzácni hostia z Veľvyslanectva USA: Americký diplomat Mr.Matt Meadows spolu s koordinátorkou Speaker`s programu US Embassy Miss Natáliou  Pindrochovou.

      Program začal o 9 hodine v spoločenskej miestnosti. Najprv  oficiálne zaznela americká a slovenská hymna  za účasti p. riaditeľa školy a hostia sa v krátkosti zoznámili s históriou školy. Nasledujúce minúty  potom patrili študentom z 1.EB a 1.S, ktorí v 2-minútovej scénke v džezovom rytme predstavili študijné odbory našej školy.

      Po potlesku prevzal slovo Mr. Meadows, ktorý mal pre študentov pripravenú zaujímavú  a pestrú  prezentáciu o krajinách, v ktorých doteraz pôsobil a odhalil aj niečo zo svojho súkromia.

      Jeho perfektná angličtina, bezprostredné vystupovanie a ochota odpovedať na všetky otázky, veľmi zapôsobili na našich študentov B2 úrovne. Toto interaktívne  stretnutie vytvorilo osobitú atmosféru nie len pre študentov, ale pre všetkých prítomných. Komunikačným jazykom bola výlučne angličtina. Na záver sa naša vzácna návšteva zastavila v študentskej kaviarni na výborné zákusky. Pán diplomat na rozlúčku podal každému študentovi ruku a túto jedinečnú atmosféru sme  spečatili fotkami.

      Po dvojhodinovom stretnutí sme sa vzájomne uistili, že hoci toto bola ich prvá návšteva na našej škole, určite to nebude ich posledná. Podporili sme tak historické míľniky v Slovensko – Amerických vzťahoch, ktoré zaznamenali minulý rok už 100 rokov -/1918-2018/

      Za PK ANJ J.Krištienová- organizátorka stretnutia