• Prečo si zvoliť nás?

   Deväť dôvodov, prečo si vybrať našu školu
    • Škola pre prax
    • Na škole získate praktické zručnosti. Naučíte sa programovať PLC automaty, roboty, CNC stroje a mnoho ďalších užotočných veci ...
    • Kvalitne vybavené odborné učebne
    • Investujeme do moderného vybavenia odborných učební a laboratórií.
    • Odborná prax
    • Chodíme na prax do renomovaných firiem.
    • Pokračovanie na vysokých škokách
    • Približne 65% absolventov našej školy pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu.
    • Informačné technológie
    • Škola naustále rozvíja informačné technológie
    • Jazyková škola
    • Máme vlastnú akreditovanú Jazykovú školu, kde sa môžete zdokonaliť v jazykoch.
    • Dlhodobá história
    • Sme škola s dlhoudobou tradícou. Existujeme od roku 1951, kedy naša škola bola považovaná za najlepšie vybavenú priemyslovku na Slovensku.
    • Prvé skúsenosti s podnikaním
    • Získavame poznatky a praktické zručností so zakladaním, prevádzkou a vedením malých modelových firiem
    • Uplatnenie v praxi
    • Naši absolventi sú žiadaní v praxi, mnohí z nich si zakladajú svoje vlastné firmy
    • Voľnočasové aktivity 1
    • Podporujeme voľnočasové aktivity na zvýšenie odbornosti -pracujeme pod vedením učiteľov na vlastných pojektoch a pripravujeme sa na odborné súťaže.
    • Voľnočasové aktivity 2
    • Organizujeme stužkové slávnosti, beánie, zbierky, navštevujeme divadlá a kiná, darujeme krv a veľa ďalšieho ...
    • Voľnočasové aktivity 3
    • Blízky je nám cezpoľný beh, atletika, plávanie, lyžovanie, šach, hráme futbal, volejbal ... Pridaj sa do tímu.