• Antigona

     • Našich študentov sa snažíme aj v tejto náročnej situácii viesť k láske k divadlu a zároveň vyjadrujeme podporu našim hercom a divadlám.

      V spolupráci so SFD sme pre všetkých žiakov prvých ročníkov SPŠT pripravili  predstavenie Antigona.
      Krásny kultúrny zážitok!