• Školská psychologička

    • Mgr. Katarína Juríková

     Email: psycholog@spstt.sk

     MS Teams: Katarína Juríková

     Miestnosť: prízemie, chodba Peugeot, prvé dvere

      

     Konzultačné hodiny:

     Pondelok            8:00 – 15:30

     Utorok                 8:00 – 15:30

     Streda                 8:00 – 15:30

     Štvrtok                8:00 – 15:30

     Piatok                  8:00 – 15:30

     Milý študent/študentka

     Prežívaš ťažké obdobie? Máš pocit, že sa ti v škole nedarí? Niečo ťa trápi a nevieš si s tým rady? Niekto ti ubližuje? Máš problémy v škole, rodine alebo medzi kamarátmi? Potrebuješ sa porozprávať? Neváhaj ma kontaktovať.

     Náplň práce:

     • Konzultačno – poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov
     • Spolupráca pri riešení problémov žiakov v učení a správaní
     • Individuálna prípadová práca so žiakmi
     • Skúmanie sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v triedach
     • Realizácia prevencie sociálno-patologických javov
     • Práca so žiakmi pri rozvoji ich špeciálnych schopností a intelektového nadania
     • Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
     • Príprava individuálnych programov výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP
     • Monitoring integrovaných žiakov

     Užitočné telefóne čísla a odkazy:
     Linka detskej istoty: 116 111

     Linka detskej dôvery: 0907 401 749

     Krízová linka pomoci: 0800 500 333, https://www.krizovalinkapomoci.sk/chatova-poradna/

     Internetová poradňa IPčko: https://ipcko.sk/