• Dielenská prax I. ročník

      • Práca našich prvákov na dielenskej praxi.