Navigácia

                     

Trnavský samosprávny kraj

              zriaďovateľ SPŠ

Nedeľa 25. 10. 2020
Počet návštev: 11261443

Ďakujeme

Ďakujeme


Novinky

 • Dodatok ku Školskému poriadku

  Vzhľadom na nariadenie dištančného vzdelávania sme pristúpili k dodatku ku Školskému poriadku, v ktorom sú stanovené povinnosti žiakov pri tejto forme vzdelávania. Tu

 • Oznam - dištančné vzdelávanie

  Riaditeľ SPŠT oznamuje študentom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR škola prechádza od 12.10. 2020 (pondelok) do neurčita na dištančnú formu vzdelávania. Riaditeľ školy ruší vyučovanie v škole a ruší aj odbornú prax v podnikoch pre študentov 4. ročníkov. Všetci študenti sú povinní denne sa dištančne vzdelávať v čase od 8,00 hod. Presné informácie Vám dajú triedni učitelia.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave v zmysle § 150 ods. 5, zákona 245/2008 v znení neskorších predpisov, udeľuje žiakom riaditeľské voľno 14.9.2020 (v pondelok).

 • Začíname sa stravovať

  Oznamujeme našim študentom, že od 16.9.2020 sa môžete začať stravovať v školskej jedálni. Prihlásť sa na stravu je treba u vedúcej školskej jedálni pani Škorecovej.

 • Začiatok školského roka

  Oznamujeme študentom našej školy, že začiatok šk. roka 2020/21 sa uskutoční 2.9.2020 (streda) o 8,00 hod. v triedach. Tlačivo o bezinfekčnosti dostanete od triednych učiteľov v deň nástupu do školy. Žiaci prvých ročníkov budú mať zverejnené zoznamy tried (aj s číslom učebne a poschodia) na vstupných dverách školy. Vo vestibule školy bude prítomný pedagogický dozor, ktorý usmerní prvákov. Vstup rodičom je zakázaný. Všetci študenti budú mať pri sebe:

  • dve rúška
  • hygienické vreckovky
 • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

  Oznam zákonným zástupcom

  a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

 • Jazyková škola

  V školskom roku 2020/2021 otvárame jazykovú školu. Ak sa chcete zdokonaliť v cudzom jazyku alebo doučiť nezvládnuté učivo, môžete využiť čas v popoludňajších hodinách. Naši učitelia cudzích jazykov sú Vám k dispozícii. Bližšie informácie tu

 • ISIC KARTY ŽIACI

  Milí študenti,

  je čas predĺžiť si platnosť Vašej ISIC karty. Zašlete SMS na číslo 8844 podľa návodu www.transdata.sk, teda v tvare

  • TC medzera
  • PRIEZVISKO medzera
  • ČÍSLO ČIPU preukazu

  Následne očakávajte 2 spätné SMS a stiahnutie kreditu 3 eurá.

  Posledný krok je aktivácia ISIC karty na sekretariáte!!!Plagát

 • Prijímacie konanie

  Výsledky 2. kola prijímacieho konania na odbor TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STROJÁRSTVE sú zverejnené TU

  Prijatí sú prví šestnásti uchádzači.

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v pondelok 22.6.2020 od 8,30 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte školy. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka.

 • Pokyny pre maturantov

  Predmety, z ktorých sa započíta známka do TČOZ a PČOZ maturitnej skúšky TU

  30. 4. 2020 - ukončenie klasifikácie štvrtákov

  4. 5. 2020 - záverečná klasifikačná porada pre 4. ročník

  do 6. 5. 2020 - komisionálne skúšky tých študentov štvrtého ročníka, ktorí budú mať navrhnutú z predmetu známku "nedostatočný" alebo nebudú klasifikovaní.

  do 7. mája 2020 - uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak písomným oznámením zrušiť, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva pred komisiou.

 • Informácie pre študentov IV. ročníka

  Z kariérového centra nám poslali informáciu:

  Práve sme vydali aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Keďže sú školy zavreté, pripravili sme toto vydanie v ľahko čitateľnej elektronickej forme.Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

 • Výsledky krajského kola SOČ

  Aj napriek sťaženým podmienkam sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti bez účasti študentov. Výsledkovú listinu si môžete prezrieť tu. K dosiahnutým výsledkom súťažiacim blahoželáme.

 • Bezplatná preprava vo vlakoch ZSSK.

  Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK. Viac ...

 • Informácia pre žiakov

  Podľa najnovších vyjadrení ministra školstva sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 aj naďalej až do odvolania. Žiadame študentov našej školy, aby sa vzdelávali dištančnou formou podľa pokynov svojich vyučujúcich prostredníctvom EdeuPage. Učitelia vám budú od 24.3.2020 každý deň podľa rozvrhu prideľovať materiály aj domáce úlohy.

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení vyvolané koronavírusom COVID-19.

  Milí študenti, sledujte aj naďalej oznamy prostredníctvom našej vebovej stránky.

 • Upozornenie pre všetkých žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov SPŠT v Trnave

  Riaditeľstvo SPŠT Komenského 1, v Trnave žiada všetkých žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov, aby sa vyvarovali cestovaniu do zahraničia, do veľkých miest a nákupných centier z dôvodu šírenia koronavírusu. V prípade, že vycestujete, žiadame o dodržanie minimálnej karantény 14 dní v domácom prostredí.

 • Medzinárodný certifikát - projekt ECDL

  Milí rodičia, milí študenti,

  dnešným dňom spúšťame projekt ECDL (European Computer Driving Licence) – medzinárodného cerifikátu na používanie počítača ( https://www.ecdl.sk/ ). Ide o možnosť bezplatne získať medzinárodne rešpektovanú – štátom uznanú kvalifikáciu hovoriacu o dosiahnutí určitého štandardu digitálnej zručnosti v príslušnej IT oblasti. Viac..

 • Technické a informatické služby v strojárstve

  Milí deviataci a deviatačky!

  V školskom roku 2020/2021 môžete opäť študovať osvedčený odbor Technické a informatické služby v strojárstve. Uplatnenie nájdete v ekonomickej aj strojárskej oblasti. Otvárame jednu triedu, do ktorej môžeme prijať 20 uchádzačov. Ďalšie odbory:

  • elektrotechnika (2 triedy)
  • mechatronika (2 triedy)
  • strojárstvo (1 trieda)
 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole technickej sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 14.2.2020 v čase od 8.00 - 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch. Informácie získate od pedagógov našej školy. Tešíme sa na vás.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje 14.2.2020 pre žiakov Riaditeľské voľno.

 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 12.2.20120 sa uskutoční na našej škole SPŠ technickej, Komenského 1, Trnava 30. ročník krajského kola Olympiády v anglickom jazyku. Všetkým súťažiacim prajeme úspešne zvládnutie zadaných úloh, trochu trémy, aby povzbudila do "špičkových" výkonov a pohodu počas celej súťaže.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 30.1.2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa zapojilo 81 žiakov s prácami v 9 kategóriách. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa koná 3. apríla 2020 v SOŠ rozvoja a vidieka s VJM Námestie SV. Štefana 3, Dunajská Streda. Výsledková listina

 • 19. ročník Biblickej olympiády

  Dňa 29.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 12 študentov z 1. a 2. ročníka. Poradie:

  1. miesto: Ján Mondek II.EA

  2. miesto: Matúš Horváth I.EB

  3. miesto: Lukáš Moncman I.MA

  Do dekanátneho kola, ktoré sa bude konať v marci, postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste a zároveň budú školu reprezentovať ako družstvo.

 • Prenájom

  Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor:

  • kancelária 70 m2
  • kanceláriu-kabinet 32 m2
  • spoločenská miestnosť 359 m2
  • skladový priestor 9 m2
  • dielne 97 m2

  Ponuky posielajte v zalepenej obálke označenej "Prenájom" poštou na adresu školy, alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy do 24.01.2020 do 12, 00 hod. Informácie o prenájme nebytových priestorov na tel.č.: 033/5903518

 • Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy

  Pozvánka

  Rada rodičov a Stredná priemyselná škola technická v Trnave usporadúvajú

  25. Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy

  Týmto Vás srdečne pozývame na 25. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční v priestoroch SPŠT Trnava, Komenského 1, dňa 7.2.2020 so začiatkom o 19.00 h. Do tanca a spevu nám bude hrať DJ Marián Kukla a hudobná skupina Malokarpatská muzika.

  Cena vstupenky je 30 € na osobu. O večeru a občerstvenie je postarané. K dispozícii bude bufet. Týmto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám svoju účasť oznámili čo najskôr a to buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples“. Súčasťou programu bude aj tombola, preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

 • Prianie

  Pokojné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie, veľa šťastia a splnenie všetkých túžob a predsavzatí v novom roku 2020 praje kolektív zamestnancov SPŠ technickej v Trnave.