• Pre šk. rok 2021/2022 prijímame nasledovné počty prvákov:
     - 48 žiakov - odbor ELEKTROTECHNIKA
     - 48 žiakov - odbor MECHATRONIKA
     - 25 žiakov - odbor STROJÁRSTVO
     - 16 žiakov - odbor TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STROJÁRSTVE
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Prenájom

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor - priestory príslušenstva a sociálne zariadenie, spolu 324,44 m2.

      Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 2.7.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením "prenájom - telocvične"

      Informácie o prenájme nebytových priestorovna č. 033/5903518 od 9:00 do 18:00 hod.

    • Projekt PILOT
     • Projekt PILOT

      V rámci projektu PILOT sa 22.6.2021 uskutočnili workshopy pre študentov Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava na všetkých ústavoch Materiálovotechnologická fakulta Trnava (MTF) - Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Uiam Mtf , Ústave výrobných technológií MTF STU, Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu UPIM , Ústave materiálov, Ústave integrovanej bezpečnosti a Ústave výskumu progresívnych technológií. Foto...

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Dnes 21.06.2021 riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu havárie privádzača vodovodného potrubia na Študentskej ulici, ktoré zásobuje vodou celé sídlisko vrátane našej školy.
      Komisionálne skúšky, plánované na dnešný deň sa prekladajú na 25.06.2021 o 10,00 h. a 11,00 h.

      Sledujte ďalšie oznamy. Trnavská vodárenská spoločnosť závadu odstraňuje. Oprava potrubia by mala byť ukončená v priebehu dnešného dňa.

    • Úspešný manažér
     • Úspešný manažér

      Náš študent Tomáš Ondrejička sa v máji 2021 zapoji do súťaže organizovanej MTF STU so sídlom v Trnave s náztvom The World needs Engineers. V úlohe, ktorú dostal ako "manažér - priemyselný inžinier" navrhol riešenie konkrétne zadefinovaného problému z praxe. Hlavnou výhrou v súťaži bola chata pre 12 osôb na víkend na Slovensku. Blahoželáme!

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie