Navigácia

                     

Trnavský samosprávny kraj

              zriaďovateľ SPŠ

Utorok 16. 7. 2019
Počet návštev: 9799491

Novinky

 • Prijímačky - šk. r. 2019-20  !!!

  Vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole!

  Prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2019-2020 na SPŠ, Komenského 1, Trnava je ukončené, všetky miesta sú zaplnené. Druhé kolo prijímacích skúšok na našu školu sa nebude konať.

 • 2% z dane

  Vážení rodičia, prosíme o podporu našej škole darovaním 2% z dane. Peniaze použijeme na zakúpenie učebných pomôcok. Tlačivo

 • Prenájom nebytových priestorov a príslušenstva

  Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 31 Trnava dáva do prenájmu:

  • parkovací priestor (nádvorie v škole) 40 m2
  • kanceláriu 8 m2
  • učebňu 32 m2

  Ponuky posielajte v zalepenej obálke označenej "Prenájom" poštou na adresu školy, alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy do 23.04.2019 do 12, 00 hod. Kontakt 033/5903518 - hospodárka.

 • Krajské kolo SOČ

  Žiaci našej školy boli aj v tomto školskom roku úspešní na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo 5.4.2019 na SPŠ stavebnej v Trnave. Dôkazom sú tri prvé, tri druhé a jedno tretie miesto, teda šesť študentov nás bude reprezentovať na celoštátnom kole. Máme veľkú radosť a blahoželáme.

  Výsledková listina

 • Rodičovské združenie

  Výbor rady rodičov zvoláva v utorok 16.4.2019 o 17.00 hod. triedne schôdze ZR. Na programe sú informácie triedneho učiteľa a diskusia. Od 18.00 hod. je možé individuálne sa informovať o prospechu žiakov u vyučujúcich v triedach na I. poschodí.

 • Návšteva misionára Dona Jozefa Tótha

  Dňa 19.2.2019 navštívil našu školu misionár Don Jozef Tóth (bývalý študent našej priemyslovky) pôsobiaci 27 rokov v Jakutskej republike v meste Aldan., (Je to najväčšia republika Ruskej federácie. Nachádza sa vo východnej časti krajiny, na Sibíri. Jakutsko je najväčší štátoid sveta. Má rozlohu 3 103 200 km², žije tu okolo 950-tisíc obyvateľov a hlavným mestom je Jakutsk.) Priblížil našim študentom a učiteľom prácu saleziánov a dobrovoľníkov v tejto nehostinnej krajine. Zaujímavo rozprával o obyvateľoch tejto krajiny, o náboženstve, klíme, prírodných podmienakach, dejinách, ekonomike a doprave v tejto rozľahlej republike. Všetci sme cítili jeho veľký záujem o človeka. Obeta, skromnosť, láska, priateľstvo, humor, ktoré vyžarovali s Dona Jozefa Tótha, si získali naše srdcia. Za 1,5 hodiny sa nám stal Don Jozef Toth blízkym človekom a priateľom. Ďakujeme mu za čas, ktorý nám venoval a prajeme mu veľa Božieho požehnania v práci a v ďalšom živote.

 • 20. ročník ZENIT v strojárstve

  V dňoch 12. - 14.2.2019 sa v priestoroch Spojenej školy - Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici konala celoštátna prehliadka ZENIT v strojárstve, na ktorej mala zastúpenie aj naša škola. Reprezetovali nás dvaja študenti - Jakub Ján Volf (III.PRO) a Filip Králik (IV.SP), ktorí sa umiestnili:

  • Jakub Ján Volf kategória C - 4. miesto
  • Filip Králik kategória A - 6. miesto.

  Blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu ďakujeme.

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 6.3.2019 v čase od 8.00 - do 12.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch. Informácie získate od pedagógov našej školy. Tešíme sa na vás.

 • Okresné kolo anglickej olympiády

  Dňa 16. januára 2019 sa konalo v Trnave Okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Naša víťazska školského kola Zuzana Prochyrová sa umiestnila v tejto súťaži na 3. mieste. Blahoželáme a tešime sa z jej úspechu.

 • KVAPKA KRVI S ÚSMEVOM

  Si Áčko, si Béčko, si Nula? POTREBUJEME ŤA!!!

  Dátum: 10. 04. 2019

  Miesto: Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 31 Trnava

  Čas: od 08:00 hod.

  Prihlášky: Ing. Jana Čechovičová (II. poschodie, č. 57), Mgr. Martin Kotleba (prízemie, č. 5)

  Čo treba dodržať:

  • večer a ráno piť veľa tekutín
  • večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
  • pred odberom jesť pečivo, džem, med, ovocie a zeleninu
  • priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca

  Bližšie info, kto môže a kto nemôže darovať krv môžete nájsť na stránke http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/preco-darovat-krv, na nástenke v škole na

 • ODOVZDANIE SOĆ

  Záväzný termín odovzdania dokumentácie SOČ je 14.1.2019. Odovzdajte školiteľom.

  Školské kolo SOČ sa uskutoční v pondelok 28.1.2019 o 8,00 hod poděa rozpisu.

 • 24. REPREZENTAČNÝ PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Týmto Vás srdečne pozývame na 24. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční v priestoroch SPŠ Trnava, Komenského 1, dňa 8.2.2019 so začiatkom o 19.00 h. Do tanca a spevu nám bude hrať DJ Marián Kukla a hudobná skupina Keveranka. Cena vstupenky je 25€ na osobu. V cene je zahrnutá večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína na dvojicu. K dispozícii bude bufet. Týmto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám svoju účasť oznámili čo najskôr a to buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp.e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples“. Súčasťou programu bude aj tombola, preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

 • Vianoce v SPŠ

  V SPŠ sme sa vzorne pripravovali na Vianoce

  6.12. u nás chodil Mikuláš, tí dobrí dostali sladkosť a tí „druhí“ machuľu od čertov. Foto

  Vyhlásili sme TÝŽDEŇ DOBRA - neohovárali sme, neničili školský majetok, nefajčili na pozemku školy a samozrejme, pomáhali sme núdznym. Do charity sme vyzbierali plný kufor trvanlivých potravín a drogérie.

  Vianočnú atmosféru sme si navodili VIANOČNOU AKADÉMIOU, v ktorej vystúpili žiaci našej školy a aj naši pedagógovia. Herci v tieňovom divadle, speváci, koledníci, muzikanti, tanečníci, moderátori a kúzelník boli jednoducho úžasní.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Trnave v zmysle § 150 ods. 5, zákona 245/2008 v znení neskorších predpisov, udeľuje žiakom riaditeľské voľno 29.10.2018 (v pondelok).

 • Certifikácia SolidWorks

  Dňa 12.10.2018 naši študenti z triedy 4.M absolvovali medzinárodné online testovanie CSWA v 3d modelovacom softvéri SolidWorks (Certified SOLIDWORKS Associate). Náročnú skúšku absolvovali úspešne vďaka svojim vedomostiam ale aj vytrvalosti a získali medzinárodne uznávaný certifikát CSWA. Pri organizácií tohto testovania výdatne pomáhali ich spolužiaci Mário Hruška a Matej Fitoš, ktorým patrí naša vďaka.

  Už teraz sa tešíme na ďalších našich študentov, ktorí sa na testovanie prihlásili v druhom termíne.

 • Šach

  Dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v šachu. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov. Víťazi:

  Dievčatá:

  1. Prochyrová Zuzana, III.PT
  2. Slatinová Erika, III.PT
  3. Kovačicová Dáša, III.PT

  Chlapci:

  1. Barkoczi Tomáš, III.S
  2. Uhlík Sebastián, II.PRO
  3. Nemček Kristián, III.M
  4. Víťazom gratulujeme.
 • ZENIT v programovaní a ZENIT web grafik

  Dňa 16.10. 2018 o 8:00 hod. sa uskutoční školské kolo súťaže ZENIT v programovaní.

  Dňa 17.10. 2018 o 8:00 hod. sa uskutoční školské kolo súťaže ZENIT (web grafik).

  Bližšie informácie nájdete:

  Záujemcovia, prihláste sa do 12.10. 2018 do 12:20 hod. u p. Oravcovej!

 • Prenájom telocvične

  SPŠ, Komenského 1, Trnava prenajme priestory telocvične na športovú činnosť v čase od 15,00 do 19,00 h. Cena prenájmu je cca 8,90 €/hod. Bližšie informácie 033/590 3518.

  Trnava, 5.10.2018

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 18.9.2018

  PROGRAM:

  Miesto: Triedy žiakov 1. ročníkov, čas: 16,30-17,00 h.

  1. Voľba zástupcov rodičov prvých ročníkov do Rady rodičov.

  Miesto: Spoločenská miestnosť, čas: 17,00 h.

  1. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy (doplnenie členov) --všetci rodičia.
  2. Oboznámenie sa s hospodárením RR v školskom roku 2017/2018.
  3. Schválenie výšky príspevku na ZRRŠ (návrh 25€)

  Miesto: Triedy žiakov, čas: po ukončení plenárneho zasadnutia (približne 17,30 h.)

  1. Triedne rodičovské združenia

  Rodičia prvákov prídu o 16:30 h., ostatní rodičia o 17:00 h.

 • Prenájom nebytových priestorov

  SPŠ Komeského 1, Trnava dáva do prenájmu nebytové priestory školských dielní o rozlohe 170 m2 a 140 m2 priestorov príslušenstva. Kontakt - 033/590 35 18.

  Trnava, 10.8.2018

 • Prenájom nebytových priestorov

  SPŠ Komeského 1, Trnava dáva do prenájmu kancelársky priestor dielní o rozlohe 32,5 m2 a 10 m2 priestorov príslušenstva. Kontakt - 033/590 35 18.

  Trnava, 10.8.2018

 • 64. Hviezdoslavov Kubín

  Žiak našej školy Lukáš Poláček sa v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa konala19. - 23. júna 2018 po názvom Hviezdoslavov Kubín umiestnil na 2. mieste. Blahoželáme. Diplom

 • Výmenný pobyt Trnava, Slovensko – Corridonia, Taliansko

  V dňoch 22.1-29.1. 2018 sme na našej škole ŠPS Trnava hostili 10 študentov a 2 učiteľky z Talianska, z Corridonie, zo školy IPSIA “F. Corridoni.” Keďže išlo o technickú školu, ako je aj naša, výmenný pobyt bol prínosom pre obe zúčastnené strany.Tieto priateľstvá pokračovali aj v rámci nášho pobytu na talianskej škole v dňoch 15.4 – 22.4. 2018, kde sme mali možnosť vyskúšať si vyučovanie priamo na talianskej škole.

 • Kruh obehového hospodárstva

  Naša škola sa zapojila do projektu Kruh obehového hospodárstva“.

  Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavená nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.

 • 2. kolo prijímacieho konania

  Oznamujeme žiakom neprijatým na stredoškolské štúdium, že naša škola SPŠ Trnava koná dňa 19. 06. 2018 2. kolo prijímacích pohovorov. Máme voľných 7 miest na študijný odbor 2381 strojárstvo.