• Vitajte na stránkach našej školy
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Celoslovenské kolo súťaže študentov v 3D modelovaní
     • Celoslovenské kolo súťaže študentov v 3D modelovaní

     • 12.05.2022 sa na našej škole konalo Celoslovenské kolo súťaže študentov v 3D modelovaní v programe Solidworks. Súťaž prebehla v úzkej spolupráci so spoločnosťou Schier Technik Slovakia, s.r.o. a zúčastnilo sa jej 44 študentov. Prvé miesto obsadil Marek Ivanič zo Súkromnej strednej odbornej školy technickej. Druhé miesto patrí nášmu žiakovi Jakubovi Polákovi. Na treťom mieste sa umiestnil žiak Patrik Bartoš zo Spojenej školy v Detve. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu a profesijnom raste. Veríme, že sa v ďalšom školskom roku opäť stretneme pri prekonávaní podobných súťažných výziev.

    • 2. miesto v celoštátnom kole SOČ patrí nášmu študentovi
     • 2. miesto v celoštátnom kole SOČ patrí nášmu študentovi

     • V dňoch 26. a 29. apríla 2022 sa na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove uskutočnila celoštátna prehliadka SOČ, na ktorej nás reprezentovali:

      Timotej Vraník (IV.EB), Sarah Frimmerová (IV.P), Ondrej Petrinec (IV.MB), Kristián Da Costa Menezes (IV.MB), Tomáš Majerník (IV.EB).

      Na výbornom 2. mieste sa umiestnil Kristián Da Costa Menezes v odbore Informatika so svojím projektom Softvér s automatizovanou Rubikovou kockou. Na 5. mieste sa umiestnil Timotej Vraník v odbore Fyzika. Srdečne blahoželáme a ďakujme všetkým zúčastneným študentom za vzornú reprezentáciu a za preukázanie odborných vedomostí a praktických skúseností v štátnom kole  tejto odbornej súťaže.

    • Školské kolo v šachu
     • Školské kolo v šachu

     • Dňa 26. 4. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v šachu

      Prvé tri miesta obsadili:

      1. Juraj Černička, III. EA

      2. Michal Richnák, II. MA

      3. Tomáš Kabát, II. MA

      Víťazom gratulujeme a všetkým šachistom ďakujeme za účasť.  

    • 28. apríl Deň narcisov
     • 28. apríl Deň narcisov

     • Milí študenti, pedagógovia a zamestnanci školy,

      aj v tomto roku sa koná už 26-krát verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Každý, kto si narcis pripne  na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôžeme zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám. Na našej škole túto zbierku koordinujú žiaci II.T triedy, ktorí Vás 28. apríla 2022 ozdobia narcisom vo vestibule školy. 

    • ENERSOL SK
     • ENERSOL SK

     • V dňoch 6. – 8. apríla 2022 v  sa náš žiak Matúš Richnák (IV.M) zúčastnil celoštátnej súťaže Enersol-SK konanej v SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici. Táto súťaž je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie So svojou prácou Chladenie v zemi stavanej pivničke sa umiestnil na 3. mieste a pokračuje na medzinárodnú konferenciu Enersol-EÚ, ktorá sa bude konať 21. až 22.4.2022 v Otrokoviciach v Českej republike. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. foto

    • Máme víťaza v Stredoškolskej technickej olympiáde
     • Máme víťaza v Stredoškolskej technickej olympiáde

     • Na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa 23. marca 2022 uskutočnila Stredoškolská technická olympiáda – STO. Hlavným cieľom tejto olympiády bolo porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním.

      V sekcii Strojárstvo sa na 1. mieste umiestnil náš študent - Michal Kšiňan (III.MA) s prácou: 3D delta tlačiareň. Cenu mu 20.04.2022 prišli odovzdať predstavitelia odbornej komisie Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a Mgr. Erik Krajinčák. Michal, blahoželáme. foto

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

     • Požehnané veľkonočné sviatky ,veľa radosti, pokoja a rodinnej pohody prajú študentom, rodičom a všetkým priaznivcom školy zamestnanci SPST.

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • Tešíme sa z piatich postupujúcich študenov našej školy na celoslovenské kolo SOČ. Srdečné blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnej prehliadke. Taktiež ďakujeme aj všetkým našim ďalším študentom, ktorí nás reprezentovali na krajskom kole. 

      Výsledková listina našich najlepších študentov:

    • Elektromobil - dar automobilky Stellantis Slovakia
     • Elektromobil - dar automobilky Stellantis Slovakia

     • Trnavská automobilka Stellantis Slovakia nám darovala  vozidlo  na pedagogické účely. Ide prvý krát o plne elektrickú verziu e-208 novej generácie modelu Peugeot 208, ktoré získalo v roku 2020 prestížnu cenu Európskeho auto roka. V škole sa stane súčasťou praktického vyučovania a bude slúžiť na zlepšenie vedomostí o konštrukcii vozidiel, ale aj motorov a ďalších prvkoch elektricky poháňaných automobilov. 

    • Máme majstra Slovenska
     • Máme majstra Slovenska

     • Samuel Semanko z triedy I.T na Majstrovstvách SR v decembri 2021 získal titul majster Slovenska, trikrát vicemajster Slovenska a jedenkrát sa umiesnil na treťom mieste.

      Srdečne blahoželáme!

    • Školské kolo SOČ 2022
     • Školské kolo SOČ 2022

     • V dňoch 1. a 2. februára sa uskutočnilo školské kolo SOČ prezenčnou, ale i dištančnou formou. Žiaci súťažili v deviatich odboroch, spolu prezentovali 102 súťažných prác.

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. foto  video

       

    • Slovensko bez drog
     • Slovensko bez drog

     • Dňa 17. 1. 2022 sa žiaci tretích ročníkov v našej škole zúčastnili prednášky SLOVENSKO BEZ DROG

      s protidrogovou tematikou. Hlavným cieľom bolo dosiahnuť, aby študenti porozumeli, že drogy nie sú pre nikoho skutočným riešením problémov.

      Na základe zistených pravdivých faktov sa sami majú rozhodnúť  pre život bez drog. foto

       

    • Prezenčná výučba od 10.1.2022
     • Prezenčná výučba od 10.1.2022

     • Podľa pokynov MŠVVaŠ  SR v pondelok 10.1.2022 sa žiaci vracajú na prezenčné vyučovanie. Z toho dôvodu sú všetci žiaci povinní spraviť si AG samotest a poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti pred príchodom do školy.Vyhlásenia skontrolujú triedni učitelia. Školy a internáty budú naďalej fungovať podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

    • Vianočný pozdrav
     • Vianočný pozdrav

     • Želáme vám krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v novom roku veľa zdravia, šťastia  a úspechov.

    • Naša charitatívna vianočná zbierka
     • Naša charitatívna vianočná zbierka

     • Milí priatelia, 

      zo srdca ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi a prispeli do charitatívnej zbierky trvanlivých potravín a drogérie.
      Srdečná vďaka patrí žiakom a rodičom tried: I.EB, I.MA, I.MB, I.S, II.EA, II.MA, III.EA, III.MB, IV.EA, IV.MA, IV.MB a všetkým ostatným anonymným darcom, drahým kolegom (pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy).  foto

     • Nové video

     • Dávame do pozornosti nové video odboru mechatronika. Získajte predstavu, čo všetko sa teoreticky aj prakticky naučíte na našej škole. 

      Video - mechatronika

       

     • Ako sa študuje na našej škole

     • Milí deviataci, ak nie ste zatiaľ rozhodnutí, kde študovať po ukončení základnej školy, pozrite si naše video.

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Nedeľa14. 8. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 13399236
  • Staňte sa naším fanúšikom