• Študentské spoločnosti

     • Studentské_firmy.mp4

      Študenti 3. ročníka študijného odboru Obchod a podnikanie v rámci voliteľného predmetu Ekonomika na  Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave si prostredníctvom Junior Achievement (nezisková vzdelávacia organizácia) každoročne zakladajú študentskú spoločnosť. Po založení spoločnosti si zvolia manažment, emisiou akcií získavajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravia podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením účtovnej agendy. Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Predmet vyučuje Ing. Jana Čechovičová.