• Pred Vianocami naša škola žije charitou

     • Advent sa v SPŠT od roku 2013 nesie v duchu motta – Aby ľuďom na ľuďoch záležalo.

      Milí kolegovia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy, ak máte záujem prispieť do zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre sociálne slabé rodiny, máte príležitosť. Do 15. 12. môžete priniesť svoj dar (všetko trvanlivé) do školy na sekretariát.

      Aj pri vstupe do školy bude pripravená od pondelka 29. 11. prepravka, kde môžete nechať príspevok v čase od 7.00 do 13.00 až do 15. 12. 2021. Prosím, označte ho menom žiaka a triedou.

      Veľmi sa tešíme na spoluprácu!

      Ale nezabúdajte, prosím, zodpovedne dodržiavať hygienické zásady a nariadenia. Chráňte seba aj iných!Verím, že aj v dnešnej náročnej a uponáhľanej dobe sú medzi nami ľudia, ktorí majú odvahu a chuť robiť dobré veci. Priatelia, buďme teda príkladom. Veď úlohou školstva je vzdelávať a vychovávať!!!

      Za každý príspevok srdečne ďakujeme!

     • Biela pastelka

     • V dňoch 22.9. a 23.9. 2021 sa uskutočnila na našej škole charitatívna zbierka organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska - BIELA PASTELKA..

      Drahí kolegovia a žiaci, veľká vďaka Vám všetkým, ktorí ste prispeli a pomohli ste ľuďom, ktorí nemajú v živote toľko šťastia ako MY.

      Za vaše príspevky ďakujeme. foto