Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Medová
Učebňa 59/II
I.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Snopková
Učebňa 41/I
I.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Oravcová
Učebňa 82/III
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Francúzová
Učebňa 58/II
I.PRO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tomáš Sitta
Učebňa 55/II
I.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Bareková
Učebňa 42/I
II.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hlinčíková
Učebňa 66/II
II.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Izakovičová
Učebňa 70/II
II.M Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Melicherčíková
Učebňa 87/III
II.PRO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Petr Čmilanský
Učebňa 61/II
II.PT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viola Sittová
Učebňa 62/II
II.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Turzerová
Učebňa 63/II
III.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Kvasničák
Učebňa 44/I
III.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Prochyrová
Učebňa 45/I
III.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Krištienová
Učebňa 60/II
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Susková
Učebňa 43/I
III.SP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Xénia Strmenská
Učebňa 85/III
III.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miriam Ambrušová
Učebňa 46/I
IV.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Jurinová
Učebňa 47/I
IV.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Augustín
Učebňa 86/III
IV.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Olexová
Učebňa 67/II
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Čechovičová
Učebňa 84/III
IV.S Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Sitta
Učebňa 90/III
IV.T Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Horecká
Učebňa 83/III

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018