• Kraj, ktorý je mojím domovom

     • Krajské kolo súťaže

      Dňa 3. 11. 2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže. Rreprezentovali nás študenti: Nina Trnavská, Jakub Benko a Mário Hruška. Spomedzi zúčastnených stredných škôl v krajskom kole sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Ocenenie si študenti prevzali osobne z rúk podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti osláv Dňa študentov dňa 15. 11. 2016 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

      Školské kolo súťaže

      Dňa 17. 10. 2016 sa žiaci druhých ročníkov: Nina Trnavská (II.EB ), Jakub Benko (II.EB), Mário Hruška (II.M), Matej Fitoš (II.M) a Kristián Jalovec (II.M) zapojili už po niekoľkýkrát do súťaže vyhlasovanej Trnavským samosprávnym krajom: "Kraj, ktorý je mojím domovom." Súťažiaci museli on-line vyhľadávať správne odpovede zamerané na osobnosti literatúry, športu, históriu miest, obcí a cestovný ruch v Trnavskom kraji a spomedzi všetkých stredných škôl v okrese Trnava sa umiestnili na 1. mieste, čím si zabezpečili postup do krajského kola.

       Súťažnému družstvu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

       Viera Hatalová, Beáta Izakovičová