• Krajské kolo ZENIT v strojárstve

     • Dňa 30.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo Krajské kolo ZENIT v strojárstve. V kategórii A, ktorá zahŕňala strojárske kreslenie pomocou CAD, strojársku technológiu a pevnostné výpočty obsadili naši študenti – Božek Jakub (III.S) -  I. miesto, Susko Šimon (III.S) -  II. miesto.

      V kategórii C, zameranej na postup výroby strojárskej súčiastky pomocou CNC strojov, obsadili opäť naši študenti Pavelka Ivan ((III.S) - I. miesto a Šipkovský Patrik (III.S) - II.  miesto.

      Všetci štyria postupujú do celoštátneho kola.

      P.č. Meno a priezvisko Kategória Miesto
      1.  Pavelka Ivan C 1.
      2.  Šipkovský Patrik C 2.
      4.  Božek Jakub A 1.
      5.  Susko Šimon A 2.