• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné a iné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov – učiteľ profesijných predmetov v oblasti odborných predmetov zameraných na elektroniku resp. automatizáciu
    Požadované doklady: štruktúrovaný profesijný životopis, diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, morálnu a občiansku bezúhonnosť preukázať pred uzatvorením pracovnej zmluvy výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
    Predpokladaný termín nástupu: dohodou po osobnom pohovore.