Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: sps@spstt.sk alebo riaditeľ : 033 5903513 spojovateľka: 033 59035 33 vedúca šk. jedálne: 033 590 35 43 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika   Mám záujem

Úväzok:plný
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné a iné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov – učiteľ profesijných predmetov v oblasti odborných predmetov zameraných na elektroniku resp. automatizáciu
Požadované doklady: štruktúrovaný profesijný životopis, diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, morálnu a občiansku bezúhonnosť preukázať pred uzatvorením pracovnej zmluvy výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
Predpokladaný termín nástupu: dohodou po osobnom pohovore.