• Rada školy 2019/2020

     •  

      Meno a priezvisko

      Delegovaný za

      Ing. Patrik Soloninka

      učiteľ, predseda RŠ

      Ing. Ján Kvasničák

      učiteľ

      Ružena Sládeková

      nepedagogickí zamestnanci školy

      Mgr. Juraj Bottka

      TTSK

      Dr. H. c. Ing. Štefan Bošnák

      TTSK

      Mgr. Matej Lančarič

      TTSK

      Mgr. Rastislav Mráz

      TTSK

      Zuzana Supeková

      Rada rodičov

      Erika Zelenková

      Rada rodičov

      Ján Rezbárik

      Rada rodičov

      Andrej Ščibravý

      Študentská rada