• Prijímacie konanie

    • ĎALŠÍ POSTUP: 

     1. CHCEM SA ZAPÍSAŤ (som prijatý/á a mám záujem o štúdium vo Vašej škole):

      je potrebné čo najskôr (najlepšie obratom) sa "zapísať" jednou z nasledujúcich možností:

     a) vyplniť zápis elektronicky (https://spsstt.edupage.org/register) alebo  prísť osobne

     b) záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium vytlačiť, vypísať, podpísať a naskenované poslať na mail sps@spstt.sk (stiahnuť: Potvrdenie_o_nastupeni.pdf) alebo záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium vytlačiť, vypísať, podpísať a doručiť osobne.

     ZAPÍSAŤ SA MÔŽETE IBA NA JEDINÚ ŠKOLU!!! 

     2. NECHCEM SA ZAPÍSAŤ (som prijatý/á, ale nemám záujem sa zapísať na daný odbor vo Vašej škole, resp. som sa zapísal/a na inú školu): 

     je potrebné čo najskôr (najlepšie obratom) dať nám informáciu, že sa nebudete na našu školu zapisovať, aby sme mohli čo najskôr na toto miesto prijať ďalšieho uchádzača v poradí.

     a)     Záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium vytlačiť, vypísať, podpísať a naskenované poslať na mail  sps@spstt.sk (stiahnuť: Potvrdenie_o_nenastupeni.pdf alebo záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium vytlačiť, vypísať, podpísať a doručiť osobne.

     3. NIE SOM pozvaná/ý na zápis. V prípade, že Váš záujem o štúdium v našej škole pretrváva, buďte prosím trpezliví a počkajte, kým sa poradie posunie (napr. ak bol uchádzač prijatý na dve školy a vybral si inú, takže uvoľnil miesto nasledujúcemu...). Poradie prijatých a zapísaných uchádzačov budeme pravidelne posúvať a rebríček aktualizovať.

     Do 24. mája 2021 – termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.