Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Basketbal
Beam robot
CCNA
CISCO
CISCO CCNA
Cvičenia z matematiky
Cvičenia z účtovníctva
Elektronický krúžok
Elektrotechnika
English Drama
Grafické práce
Gramatika s úsmevom
Konštrukčno - grafický
Konverzácia v ANJ
Krúžok elektroniky I.
Krúžok elektroniky II.
Kultúrno-jazykový
KUSPOŠ
Nemecký jazyk
Podnikanie v CR
Podnikanie v priemyselnom podniku
Posiľňovňa
Programovanie
Robotika
Spoločensko - športový
Spoločensko - vedný
ŠIK
Technické kreslenie
Účtovníctvo v praxi
Uplatnenie ek. zákonov v praxi
Volejbal
Voľnočasové aktivity
Za umením a kultúrou

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018