• Biblická olympiáda

     • Dňa 29.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 12 študentov z 1. a 2. ročníka. Poradie:

      1. miesto:  Ján Mondek II.EA

      2. miesto:   Matúš Horváth I.EB

      3. miesto:  Lukáš Moncman I.MA

      Do dekanátneho kola, ktoré sa bude konať v marci, postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste a zároveň budú školu reprezentovať ako družstvo.

     • Púť v Šaštíne

     • Prosiť o  požehnanie do nového školského roka a ďakovať za všetko pekné, čo sme prežili sme boli v Šaštíne dňa 11.9.2019. Úžasnú atmosféru umocnil fakt, že svätú omšu pre nás odslúžil otec Martin Gajarský, náš bývalý žiak.  

      Po silnom duchovnom zážitku nás čakal, samozrejme, futbal a opekačka.  

      Posilnení na duchu aj na tele môžeme smelo vykročiť do starostí všedných dní. foto