• Preukazy ISIC, ITIC

      28. 8. 2015

      Od 24.8.2015 škola podpísala zmluvu so združením, ktoré je držiteľom licencií ISIC, ITIC. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Ponúka množstvo výhod o ktorých sa môžete dočítať na stránke ISIC. Pre žiakov I. a II. ročníka slúži ako študentský preukaz pre vstup do budovy školy. Počiatočná cena preukazu je 20 € (cena karty 7€, čip na prímestkú a mestskú dopravu 3€, 10 € na využívanie zliav). Nasledujúci školský rok je cena 13 €. Žiaci I. ročníka sa môžu  o ISIC uchádzať do 31.8.2015 na sekretariáte školy (peniaze 20€, fotografia 30x25 mm, žiadosť podpísaná zákonným zástupcom), po 31.8.2015 u triednych učiteľov. Ostatní žiaci si vybavujú ISIC u svojich triednych učiteľov.

     • Valentínska kvapka krvi

      18. 2. 2015

      Si Áčko, si Béčko, si Nula? POTREBUJEME ŤA!!!  

      Business, š. s. organizuje akciu pod názvom VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI.

      Dátum: 26. 02. 2015

      Miesto: Fakultná nemocnica, Národná transfúzna stanica, budova pred starým chirurgickým pavilónom, prízemie, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

      Čas: 08:00 hod.

      Prihlášky: trieda III. PA (II. poschodie, č. 62), Ing. Jana Čechovičová (II. poschodie, č. 57)

      Stretnutie: na vrátnici pred budovou starej nemocnice o 07:50 hod.

       

     • Krajské kolo ZENIT 2016-2017

      8. 12. 2016

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zenit logo súťaž   V stredu 30.11.2016 sa v STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE TECHNICKEJ V GALANTE konalo krajské kolo  súťaže Zenit v strojárstve. Našu školu reprezentovali v kategórii A Ondrej Grajciar /III.S/ - obsadil 1. miesto, Martin Hrčka /III.S/ - obsadil 2. miesto, v kategórii B2 Dalibor Drgoň /II.SP/. O deň neskôr sa v SOŠ elektrotechnickej v Trnave uskutočnil XXXIII. ročník súťaže Zenit v elektronike. Prvé miesto v kategórii A obsadil Adam Bavolár /III.EB/ a prvé miesto v kategórii B obsadil Matej Fitoš /II.M/. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole SOČ.yes Foto

     • Deň otvorených dverí

      9. 2. 2016

      Milí žiaci deviataci a rodičia,

      srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 1.10.2015 v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.angel

     • Anglická olympiáda

      25. 11. 2016

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglická olympiáda obrázky png Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prebehlo v dvoch termínoch. 7.11.2016 si zmerali svoje vedomosti žiaci 1. a 2. ročníkov a 11.11.2016 prví traja z tohto kola súťažili so žiakmi 3. a 4. ročníka.
      Po náročnom teste 10 najlepších postúpilo do ďalšieho kola, kde po vylosovaní poradového čísla prichádzali po jednom a preverovali si svoje komunikačné schopnosti v opise obrázkov a konverzácii s anglicky hovoriacim lektorom - Jonathon Chambers a p. profesorkou Mgr. Luciou Turzerovou.

      Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti (40+20 bodov) sa určilo poradie tých najlepších:

      1.miesto Mário Puspoky z triedy 3.M
      2.miesto Boris Červený z triedy 4.P
      3.miesto Daniel Horník z triedy 1.M

      Cenu sympatie, získala Kristína Mokrá z triedy 4T. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnou cenou. Viac...

       

     • Dobročinnosť

      9. 12. 2016

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zbierka potravin    Advent sa v SPŠ sa už tretí rok nesie v duchu motta – Aby ľuďom na ľuďoch záležalo. Naši žiaci sa spolu s pedagógmi  sa zapojili do dvoch charitatívnych zbierok. Viac

     • Jazyková škola

      3. 11. 2016

      Jazyková škola pri Strednej priemyselnej škole ponúka študentom stredných škôl v rámci Trnavského samosprávneho kraja jazykové kurzy pod vedením učiteľov SPŠ. Viac

     • Beánie 2016

      25. 11. 2016

      Milí študenti!

      Dňa 26. októbra 2016 sa v našej škole konala Beánia. Tretiaci, ktorí Beánie organizovali, sa inšpirovali známou TV show. Názov našej Beánie bol ,, Tvoja trieda znie povedome."
      Prváci si vylosovali názov kapely, ktorú mali stvárniť počas svojho vystúpenia.
      Sprievodcami programu boli moderátori Dominika Hrúzová z III. P a Martin Püšp
      ӧ
      ky z III. EB. Viac

       

     • Vzdelávací program JA Slovensko

      14. 10. 2016

      Aj v tomto školskom roku 2016/2017 je  naša škola je zapojená do vzdelávacích programov JA Slovensko. Prostredníctvom programov JA Slovensko ponúkame žiakom aj podnikateľské vzdelávanie, finančnú gramotnosť, či zručnosti pre zamestnateľnosť. Sme zapojení do programov:

      - JA Aplikovaná ekonómia
      - JA Etika v podnikaní. Plagát

       

       
     • Deň otvorených dverí 6.10.2016

      6. 10. 2016

          Dňa dňa 6.10.2016 v čase od 8.00 - do 12.00 h. sa uskutočnil na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave Deň otvorenýcyh dverí. Rodičom a deviatakom sme poskytli dôležité informácie o študijných odboroch, previedli sme ich našimi priestormi a odbornými učebňami a oboznámili sme ich s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Za návštevu verejnosti ďakujeme. Foto