• Návšteva misionára Dona Jozefa Tótha
     • Návšteva misionára Dona Jozefa Tótha

      20. 2. 2019

      Dňa 19.2.2019 navštívil našu školu misionár Don Jozef Tóth (bývalý študent našej priemyslovky) pôsobiaci 27 rokov v Jakutskej republike v meste Aldan., (Je to  najväčšia republika Ruskej federácie. Nachádza sa vo východnej časti krajiny, na Sibíri. Jakutsko je najväčší štátoid sveta. Má rozlohu 3 103 200 km², žije tu okolo 950-tisíc obyvateľov a hlavným mestom je Jakutsk.) Priblížil našim študentom  a učiteľom prácu saleziánov a dobrovoľníkov v  tejto nehostinnej krajine. Zaujímavo rozprával o obyvateľoch tejto krajiny, o náboženstve, klíme, prírodných podmienakach,  dejinách, ekonomike a doprave v tejto rozľahlej republike. Všetci sme cítili jeho veľký záujem o človeka. Obeta, skromnosť, láska, priateľstvo, humor, ktoré vyžarovali  s Dona Jozefa Tótha, si získali naše srdcia. Za 1,5 hodiny sa nám stal Don Jozef Toth blízkym človekom a priateľom. Ďakujeme mu za čas, ktorý nám venoval a prajeme mu veľa Božieho požehnania v práci a v ďalšom živote. 

    • 20. ročník ZENIT v strojárstve
     • 20. ročník ZENIT v strojárstve

      20. 2. 2019

      V dňoch 12. - 14.2.2019 sa v priestoroch Spojenej školy - Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici konala celoštátna prehliadka ZENIT v strojárstve, na ktorej  mala zastúpenie aj naša škola. Reprezetovali nás dvaja študenti - Jakub Ján Volf (III.PRO) a Filip Králik (IV.SP),  ktorí sa umiestnili: 

      • Jakub Ján Volf kategória C - 4. miesto
      • Filip Králik kategória A - 6. miesto.

      Blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu ďakujeme.

    • KVAPKA KRVI S ÚSMEVOM
     • KVAPKA KRVI S ÚSMEVOM

      11. 1. 2019

       Si Áčko, si Béčko, si Nula? POTREBUJEME ŤA!!!

      Dátum: 10. 04. 2019

      Miesto: Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 31  Trnava

      Čas: od 08:00 hod.

      Prihlášky: Ing. Jana Čechovičová (II. poschodie, č. 57), Mgr. Martin Kotleba (prízemie, č. 5)

      Čo treba dodržať:

      • večer a ráno piť veľa tekutín
      • večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
      • pred odberom jesť pečivo, džem, med, ovocie a zeleninu
      • priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca

      Bližšie info, kto môže a kto nemôže darovať krv môžete nájsť na stránke http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/preco-darovat-krv, na nástenke v škole na

       I. poschodí pred spoločenskom miestnosťou, alebo v triede III.PT.

    • ODOVZDANIE SOĆ
     • ODOVZDANIE SOĆ

      10. 1. 2019

      Záväzný termín odovzdania dokumentácie  SOČ je 14.1.2019. Odovzdajte školiteľom.

      Školské kolo SOČ sa uskutoční v pondelok 28.1.2019 o 8,00 hod poděa rozpisu.

    • 24. REPREZENTAČNÝ PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY
     • 24. REPREZENTAČNÝ PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

      8. 1. 2019

      Týmto Vás srdečne pozývame na 24. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční v priestoroch SPŠ Trnava, Komenského 1, dňa 8.2.2019 so začiatkom o 19.00 h. Do tanca a spevu nám bude hrať DJ Marián Kukla a hudobná skupina Keveranka. Cena vstupenky je 25€ na osobu. V cene je zahrnutá večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína na dvojicu. K dispozícii bude bufet. Týmto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám svoju účasť oznámili čo najskôr a to buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp.e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples“. Súčasťou programu bude aj tombola, preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením  a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

    • Vianoce v SPŠ
     • Vianoce v SPŠ

      8. 1. 2019

      V SPŠ sme sa vzorne pripravovali na Vianoce

      6.12. u nás chodil Mikuláš, tí dobrí dostali sladkosť a tí „druhí“ machuľu od čertov.  Foto

      Vyhlásili sme TÝŽDEŇ DOBRA - neohovárali sme, neničili školský majetok, nefajčili na pozemku školy a samozrejme, pomáhali sme núdznym. Do charity sme vyzbierali plný kufor trvanlivých potravín a drogérie.

      Vianočnú atmosféru sme si navodili VIANOČNOU AKADÉMIOU, v ktorej vystúpili žiaci našej školy a aj naši pedagógovia. Herci v tieňovom divadle, speváci, koledníci, muzikanti, tanečníci, moderátori a kúzelník boli jednoducho úžasní.

      Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú rozdávať dobro a radosť!!!

      Veď úlohou školy je VZDELÁVAŤ  A  VYCHOVÁVAŤ...

       

    • Prenájom telocvične
     • Prenájom telocvične

      15. 11. 2018

      SPŠ, Komenského 1, Trnava prenajme priestory telocvične na športovú činnosť v čase od 15,00 do 19,00 h. Cena prenájmu je cca 8,90 €/hod. Bližšie informácie 033/590 3518.

      Trnava, 5.10.2018

    • Šach
     • Šach

      15. 10. 2018

      Dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v šachu. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov. Víťazi:

      Dievčatá:

      1. Prochyrová Zuzana, III.PT
      2. Slatinová Erika, III.PT
      3.  Kovačicová Dáša, III.PT

      Chlapci:

      1. Barkoczi Tomáš, III.S
      2. Uhlík Sebastián, II.PRO
      3. Nemček Kristián, III.M
      4. Víťazom gratulujeme.
    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      25. 10. 2018

      Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Trnave v zmysle § 150 ods. 5, zákona 245/2008 v znení neskorších predpisov, udeľuje žiakom riaditeľské voľno 29.10.2018 (v pondelok).

    • 64. Hviezdoslavov Kubín
     • 64. Hviezdoslavov Kubín

      28. 6. 2018

      Žiak našej školy Lukáš Poláček sa v celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa konala19. - 23. júna 2018 po názvom Hviezdoslavov Kubín umiestnil na 2. mieste. Blahoželáme. Diplom

    • Výmenný pobyt Trnava, Slovensko – Corridonia, Taliansko
     • Výmenný pobyt Trnava, Slovensko – Corridonia, Taliansko

      16. 11. 2018

      V dňoch 22.1-29.1. 2018 sme na našej škole ŠPS Trnava hostili 10 študentov a 2 učiteľky z Talianska, z Corridonie, zo školy IPSIA “F. Corridoni.” Keďže išlo o technickú školu, ako je aj naša, výmenný pobyt bol prínosom pre obe zúčastnené strany.Tieto priateľstvá pokračovali aj v rámci nášho pobytu na talianskej škole v dňoch 15.4 – 22.4. 2018, kde sme mali možnosť vyskúšať si vyučovanie priamo na talianskej škole. 

    • Kruh obehového hospodárstva
     • Kruh obehového hospodárstva

      11. 6. 2018

      Naša škola sa zapojila do projektu Kruh obehového hospodárstva“.

      Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský  projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavená nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie. 

    • Zákon o ochrane osobných údajov
     • Zákon o ochrane osobných údajov

      23. 5. 2018

      Upozorňujeme rodičov a všetkých, ktorí navštevujú webovú stránku našej školy, že dňom 25. mája 2018 prichádza do platnosti Nový zákon o ochrane osobných údajov.

      Tento zákon z veľkej časti kopíruje európsku legislatívu, ktorá je nadriadená a priamo vykonateľná vo všetkých štátoch EÚ, pričom niektoré otázky sú slovenským zákonom rozvinuté do väčšej hĺbky. Táto zmena sa dotýka aj škôl a preto sú už niektoré moduly nášho webového sídla skryté a prístupné len pre prihlásených rodičov a pedagogických zamestnancov školy.

      Ďakujeme za pochopenie!

    • Celoštátne kolo súťaže ​​​​​​​Enersol
     • Celoštátne kolo súťaže ​​​​​​​Enersol

      10. 4. 2018

      Dňa 11. -12. apríla sa konal  8. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL - SK v priestoroch SOŠ v Senici.Táto súťaž je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia. Do tohto kola postúpil študent našej školy Peter Sobota (III.SP) a umiestnil sa v tvorivej kategórii na 3. mieste. Postupuje do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať 19. až 20. apríla v Hollabrunne v Rakúsku. Blahoželáme. Diplom

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      4. 4. 2018

      Výbor Rady rodičov zvoláva v utorok 10.4.2018 o 16.15 hod. v miest. č 18 zasadanie zástupcov jednotlivých tried a o 17.00 hod. triedne schôdze ZR.

                             Program:         Informácie triedneho učiteľa

                                                     Diskusia