• Školské kolo v šachu
     • Školské kolo v šachu

      27. 4. 2022

      Dňa 26. 4. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v šachu

      Prvé tri miesta obsadili:

      1. Juraj Černička, III. EA

      2. Michal Richnák, II. MA

      3. Tomáš Kabát, II. MA

      Víťazom gratulujeme a všetkým šachistom ďakujeme za účasť.  

    • 28. apríl Deň narcisov
     • 28. apríl Deň narcisov

      25. 4. 2022

      Milí študenti, pedagógovia a zamestnanci školy,

      aj v tomto roku sa koná už 26-krát verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Každý, kto si narcis pripne  na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôžeme zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám. Na našej škole túto zbierku koordinujú žiaci II.T triedy, ktorí Vás 28. apríla 2022 ozdobia narcisom vo vestibule školy. 

    • ENERSOL SK
     • ENERSOL SK

      20. 4. 2022

      V dňoch 6. – 8. apríla 2022 v  sa náš žiak Matúš Richnák (IV.M) zúčastnil celoštátnej súťaže Enersol-SK konanej v SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici. Táto súťaž je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie So svojou prácou Chladenie v zemi stavanej pivničke sa umiestnil na 3. mieste a pokračuje na medzinárodnú konferenciu Enersol-EÚ, ktorá sa bude konať 21. až 22.4.2022 v Otrokoviciach v Českej republike. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. foto