• Stredoškolská technická olympiáda

     • Na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa 23. marca 2022 uskutočnila Stredoškolská technická olympiáda – STO. Hlavným cieľom tejto olympiády bolo porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním.

      V sekcii Strojárstvo sa na 1. mieste umiestnil náš študent - Michal Kšiňan (III.MA) s prácou: 3D delta tlačiareň. Cenu mu 20.04.2022 prišli odovzdať predstavitelia odbornej komisie Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a Mgr. Erik Krajinčák. Michal, blahoželáme. foto

     • Enersol

     • V dňoch 6. – 8. apríla 2022 v  sa náš žiak Matúš Richnák (IV.M) zúčastnil celoštátnej súťaže Enersol-SK konanej v SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici. Táto súťaž je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie So svojou prácou Chladenie v zemi stavanej pivničke sa umiestnil na 3. mieste a pokračuje na medzinárodnú konferenciu Enersol-EÚ, ktorá sa bude konať 21. až 22.4.2022 v Otrokoviciach v Českej republike. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. foto

     • Trenčiansky robotický deň

     • Štyria študenti našej školy - Adam Anthony Eliáš  II. MA, Pavol Hagara II. MA, Filip Zsolnai  II. MB a Michal Kšiňan III. MA - sa zúčastnili 3. a 4. 11.2021 Medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov s názvom Trenčiansky robotický deň. Chlapci sami zostrojili a naprogramovali robotické autá so snímačmi na sledovanie farby dráhy.

         Trenčiansky robotický deň ponúkol štyri súťažné kategórie. Naši študenti sa zúčastnili dvoch z nich a v kategórii Follower easy nad 16 rokov obsadil  Michal Kšiňan  z triedy III. MA prvé miesto. foto

      Chlapci si okrem víťazstva priniesli aj množstvo nových poznatkov, pozreli si prezentáciu robotického ramena ABB a dozvedeli sa o možnostiach štúdia na vysokých školách.

        Chlapci, ďakujeme za reprezentáciu školy,  prajeme veľa úspechov a Michalovi srdečne BLAHOŽELÁME!