• Škol. kolo ZENIT v progamovaní a ZENIT WebDeveloper
     • Škol. kolo ZENIT v progamovaní a ZENIT WebDeveloper

      21. 10. 2021

      Dňa 19.10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Súťaže sa zúčastnilo 8 študentov v kategórií A. S náročnými úlohami sa popasovali na veľmi slušnej úrovni a preukázali schopnosti, ktoré predčili štandardné vedomosti ich rovesníkov.

      Výsledky v kategórií :

      Programovanie: 1.miesto - Kristián Da Costa Menezes IV.MB; 2.miesto - Tomáš Majerník IV.EB; 3.miesto -Matúš Moravčík IV.MA

      WebDeveloper: 1.miesto - Adam Kurek IV.EB
      Gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole súťaže.

       

    • Z odvážnych kresieb - realita
     • Z odvážnych kresieb - realita

      1. 10. 2021

      Žiaci našej školy sa pod vedením učiteľov Ing. Augustína a Ing. Truchleho zapojili  do vzdelávacieho programu Karpatskej nadácie MyMachine Slovakia  zameraného na rozvoj tvorivosti detí a mládeže.

      V MyMachine deti zo základnej školy nakreslili svoj vysnívaný vynález Cestovnú raketu, vysokoškoláci  zo Strojníckej fakulty  STU na základe ich kresieb vymysleli, akoby reálne vynález mohol vyzerať a fungovať. Naši študenti SPŠ technickej Nino Baranič (4.MA), Daniel Tóth (4.MA), Erik Krištofík (4.MA) a Timotej Kostolanský (4.MA)  vyrobili funkčný prototyp Cestovnej rakety. Na výstave  MyMachine EXPO Bratislava 2021 bol tento vynález spolu s ďalšími dvomi - Jedlomat a Helma na čistenie zubov predstavený. foto