• Letný oddych
     • Letný oddych

      9. 7. 2021

      Milí študenti a zamestnanci školy,

      prajeme Vám krásne prázdniny a dovolenky, veľa slnka, vody a načerpanie síl do nového školského roka.

     • Prenájom

      1. 7. 2021

      Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor - priestory príslušenstva a sociálne zariadenie, spolu 324,44 m2. 

      Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 2.7.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením "prenájom - telocvične"

      Informácie o prenájme nebytových priestorovna č. 033/5903518 od 9:00 do 18:00 hod.