• Projekt PILOT
     • Projekt PILOT

      24. 6. 2021

      V rámci projektu PILOT sa 22.6.2021 uskutočnili workshopy pre študentov Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava na všetkých ústavoch Materiálovotechnologická fakulta Trnava (MTF) - Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Uiam Mtf , Ústave výrobných technológií MTF STU, Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu UPIM , Ústave materiálov, Ústave integrovanej bezpečnosti a Ústave výskumu progresívnych technológií. Foto...

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      21. 6. 2021

      Dnes 21.06.2021 riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu havárie privádzača vodovodného potrubia na Študentskej ulici, ktoré zásobuje vodou celé sídlisko vrátane našej školy.
      Komisionálne skúšky, plánované na dnešný deň sa prekladajú na 25.06.2021 o 10,00 h. a 11,00 h.

      Sledujte ďalšie oznamy. Trnavská vodárenská spoločnosť závadu odstraňuje. Oprava potrubia by mala byť ukončená v priebehu dnešného dňa. 

    • Úspešný manažér
     • Úspešný manažér

      15. 6. 2021

      Náš študent Tomáš Ondrejička sa v máji 2021 zapoji do súťaže organizovanej MTF STU so sídlom v Trnave s  náztvom The World needs Engineers. V úlohe, ktorú dostal ako "manažér - priemyselný inžinier" navrhol riešenie konkrétne zadefinovaného problému z praxe. Hlavnou výhrou v súťaži bola chata pre 12 osôb na víkend na Slovensku. Blahoželáme!