• 2% z dane
     • 2% z dane

      24. 3. 2021

      Milí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie 2% z vašich daní. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na modernizovanie technick0ho vybavenia školy. Podrobnejšie informácie a predvyplnené tlačivo nájdete TU

    • Krajské kolo súťaže SOČ
     • Krajské kolo súťaže SOČ

      31. 3. 2021

      Poznáme výsledky krajského kola SOČ. Študenti našej školy obsadili tri prvé miesta, tri druhé miesta a jedno tretie miesto. Z 1. a 2. miesta nás budú reprezentovať na celoštátnom kole SOČ. Naši najúspešnejší študenti sú:

      1. miesta - Martin Fridrich + Matej Kubiš (IV.M), Martin Kuchar(IV.M), Enrico Šereg+Filip Šišák (IV.M)

      2. miesta - Matej Malina (IV.EA), Natália Štrbová (IV.P), Jakub Peško (IV.P)

      3. miesto - Matej Macho (IV.M)

      Úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole. Celková výsledková listina

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

      31. 3. 2021

      Zamestnanci SPŠT prajú študentom, ich rodinám a ostatným priazvnivcom našej školy požehnané Veľkonočné sviatky,  veľa radosti, šťastia a pokoja v rodinnom kruhu.

    • Celoslovenské kolo súťaže ENERSOL
     • Celoslovenské kolo súťaže ENERSOL

      12. 3. 2021

      Náš študent Matej Porubský (IV.M) sa umiestnil v krajskom kole na 1. mieste v tvorivej kategórie súťaže ENERSOL s prácou "Solárny systém ohrevu vzduchu". Na celoslovenskom kole sa umiestnil na 2. mieste a bude nás reprezentovať na medzinárodnej prehliadke v Plzni. Tešíme sa z úspechu a blahoželáme!

    • Aj naďalej dištančné vzdelávanie
     • Aj naďalej dištančné vzdelávanie

      8. 3. 2021

      Na základe vyjadrenia RÚVZ TT zo dňa 3.3.2021 o neodporúčaní prevádzkovať prezenčnú výučbu v školách z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch TTSK  zriaďovateľ rozhodol neotvoriť školu pre prezenčnú formu vyučovania v končiacich ročníkoch a naďalej od 8.3.2021 pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou.