• Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      27. 8. 2020

      Oznamujeme študentom našej školy, že začiatok šk. roka 2020/21 sa uskutoční 2.9.2020 (streda) o 8,00 hod. v triedach. Tlačivo o bezinfekčnosti dostanete od triednych učiteľov v deň nástupu do školy. Žiaci prvých ročníkov budú mať  zverejnené zoznamy tried (aj s číslom učebne  a poschodia) na vstupných dverách školy. Vo vestibule školy bude prítomný pedagogický dozor, ktorý usmerní prvákov. Vstup rodičom je zakázaný. Všetci študenti budú mať pri sebe:

      • dve rúška
      • hygienické vreckovky
    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      27. 8. 2020

      Oznam zákonným zástupcom

      a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.