Navigácia

Študijné odbory otvárané v šk. roku 2019/20 Prehľad študijných odborov Obchod a podnikanie Mechatronika Elektrotechnika Technické a informatické služby v strojárstve Strojárstvo Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Študijné odbory otvárané v šk. roku 2019/20

V školskom roku 2019/2020 nám zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj povolil otvoriť nasledovné študijné odbory a určil počet žiakov v jednotlivých študijných odboroch:

 2675 M    ELEKTROTECHNIKA     2 triedy       počet žiakov:  60

 2387 M    MECHATRONIKA           2 triedy       počet žiakov:  60

 2381 M    STROJÁRSTVO             1 trieda       počet žiakov:  25

 

Študijný odbor 6352 M   OBCHOD  A  PODNIKANIE V  CESTOVNOM  RUCHU nám zriaďovateľ v školskom roku 2019/2020 nepovolil otvoriť.