• Návšteva veľtrhu v Brne

     • Žiaci tried 3.M, 2.T, 3.T, 2.S,1.PRO, 1.S, 2.M, 3.EB A 3.S sa zúčastnili v dňoch 5. a 6. 10.2016 Storjárskeho veľtrhu v Brne.

      Video

       

     • Deň otvorených dverí v STU v Bratislave

     • Dňa 20.10.2016 sa žiaci 3.M a 3.S zúčastnili DOD v  STU v Storjníckej fakulte. V rámci DOD sa konala súťaž družstiev GRANDPRIX, ktorej cieľom bolo samostatne sa zoznámiť s priestormi a laboratóriami školy. Podmienkou účasti bola registrácia na internete. Žiaci triedy 3.M vyhrali vecné ceny a poukážky na nákup elektroniky v alza.sk. Na tejto akcii si preverili svoju samostatnosť a kreativitu.

      Foto    Video