Navigácia

Profil školy História školy Dokumenty Školský poriadok Jazyková škola

O škole

Jazyková škola pri SPŠ Trnava

 

Jazyková škola pri Strednej priemyselnej škole ponúka študentom stredných škôl v rámci Trnavského samosprávneho kraja jazykové kurzy pod vedením učiteľov SPŠ.

V školskom roku 2017/2018 ponúka jazykové kurzy:

 • Konverzácia v ruskom jazyku
 • Konverzácia v nemeckom jazyku
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Technická angličtina
 • Obchodná angličtina
 • Príprava na maturitu z anglického jazyka B1
 • Príprava na maturitu z anglického jazyka B2

 

Platby za jazykovú školu:

 • Zápisné vo výške 45,21€ jednorazovo najneskôr do 30.09.2017
 • Školné vo výške 90,42€ jednorazovo najneskôr do 30.09.2017 alebo v troch splátkach nasledovne:
  • Splátka 30,14€ do 30.11.2017
  •  Splátka 30,14€ do 31.01.2018
  •  Splátka 30,14€ do 31.04.2018

Zapísať sa je možné aj po termíne 15.09.2017. V takomto prípade si žiak hradí sumu 225,63€. Tiež je možné túto platbu uhradiť v troch splátkach po 75,21€ v termínoch daných vyššie.

Platobné údaje:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0049 6079

VS: 20162017

KS: 0308

Poznámka: do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno žiaka z dôvodu identifikácie platby