• Vitajte na stránkach našej školy
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 6. 4.2018 sa uskutočnilo  v Senici krajské kolo SOČ. Tešíme sa z úspechov našich žiakov, ktorí sa postarali o výborné umiestnenie. 1. miesto v odbore Elektrotechnika a hardware, mechatronika obsadil MaTúš Holický (IV.M), 2.miesto v tom istom odbore obsadil Andrej Beták (IV.M), 2.miesto v odbore Hotelierstvo obsadil Šimon Talapa z triedy IV.P a 3. miesto v odbore Ekonomika obsadila Mária Plaštiaková (IV:P) . Za reprezentáciu ďakujeme a blahoželáme. Diplom_Matúš  Diplom_Andrej

    • Celoštátne kolo súťaže ZENIT
     • Celoštátne kolo súťaže ZENIT

     • Dňa 20. až 22.3.2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo súřaže ZENIT na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne. Spolu s Filipom Králikom (III.SP) sa tešíme z 5. miesta v kategórii A ZENIT v strojárstve. Ďakujem aj Matúšovi Cintulovi (IV.S) za 6. miesto v kategórii C ZENIT v strojárstve, Adamovi Bavolárovi (IV.EB) za 9. miesto v  kategórii A ZENIT v elektronike, Martinovi Kucharovi (I.M) za 10. miesto v  kategórii B ZENIT v elektronike. Blahoželáme.

    • 26. Majstrovstvá Slovenska
     • 26. Majstrovstvá Slovenska

     • Dňa 17.3. 2018 na 26. Majstrovstvách  Slovenska v pretláčaní ľavou aj pravou rukou náš študent Denis Kollár obsadil 1. miesto, ktoré mu zabezpečilo postup na Majstrovstvá Európy. K dosiahnutému úspechu blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v ďalšej postupovej súťaži. Diplom_1      Diplom_2

    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.
     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.

     • Dňa 14.2.2018 sa na našej škole uskutoční Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Je to jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D) a má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne). Veríme, že pre účastníkov krajského kola vytvoríme  na našej škole príjemnú atmosféru.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Dňa 23.1.2018 sa na našej škole uskutočnil 40. ročník SOČ. Do súťaže sa zapojilo 77 žiakov, ktorí súťažili v 6. tich kategŕiách a svoje práce prezentovali pred 7 komisiami. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6. apríla 2018 v SOŠ v Senici, postupujú prví dvaja z každej kategórie, ktorí si pripravia 2 kópie dokumentácie a prácu na CD (odovzdať do 15.3.2018 koordinátorke SOČ - Ing. Márii Medovej).  Výsledkovú listinu si môžete prezrieť tu.
        Výrobky mechatronikov**** elektrotechnikov
         

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

     • Dňa 18. januára 2018 nás reprezentoval Kristián Haraj (IV.EB) na okresnom kole nemeckej olympiády, kde sa umiestnil na 1. mieste. Patrí mu naše uznanie. Blahoželáme. Diplom

      Dňa 17. januára 2018 sa zúčastnil Mário Püspöky  (IV.M) - víťaz školského kola - okresného kola olympiády v anglickom jazyku, kde sa umiestnil na 3. mieste. Patrí mu naše blahoželanie. Diplom

    • Darilo sa nám...
     • Darilo sa nám...

     • Máme 1. a 2. miesto v súťži ZENIT v elektrotechnike a ZENIT v strojárstve. Naši úspešní študenti sú:

      ZENIT v strojárstve  kategória A

      1. miestoFilip Králik (III.SP), 2. miesto - Marián Paldan (IV.S) Diplom

      ZENIT v strojárstve  kategória C

      1. miesto Matúš Cintula (IV.S), 2. miesto - Ondrej Maška (IV.S)

      ZENIT v elektrotechnike kategória A

      1. miestoAdam Bavolár (IV.EB),

      ZENIT v elektrotechnike kategória B

      2. miesto - Martin Kuchar (I.M)

      Blahoželáme!

    • Certifikácia SolidWorks
     • Certifikácia SolidWorks

     • Dňa 12.10.2018 naši študenti z triedy 4.M absolvovali medzinárodné online testovanie CSWA v 3d modelovacom softvéri SolidWorks (Certified SOLIDWORKS Associate). Náročnú skúšku absolvovali úspešne vďaka svojim vedomostiam ale aj vytrvalosti a získali medzinárodne uznávaný certifikát CSWA. Pri organizácií tohto testovania výdatne pomáhali ich spolužiaci Mário Hruška a Matej Fitoš, ktorým patrí naša vďaka.

      Už teraz sa tešíme na ďalších našich študentov, ktorí sa na testovanie prihlásili v druhom  termíne.

    • Ples
     • Ples

     • Rada rodičov a Stredná priemyselná škola v Trnave Vás srdečne pozýva na 23. Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy.

      Miesto konania:  v priestoroch školy SPŠ Trnava, Komenského 1

      Dátum konania:  9.2.2018 so začiatkom o 19.00 h.

      Do tanca a spevu bude hrať:  DJ Marián Kukla a hudobná skupina Malokarpatská kapela

      Cena vstupenky:  25 €   (V cene je zahrnutá 2x večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína na dvojicu) K dispozícii bude bufet. 

      Objednávanie vstupeniek:  buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples

      Súčasťou  programu bude možno aj tombola. Preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

    • Mikuláš na SPŠ v Trnave
     • Mikuláš na SPŠ v Trnave

     • Dňa 6.12.2017 našu školu navštívila vzácna návšteva z neba ale i z podsvetia. Ako to v tento deň vyzeralo v našich triedach a učebniach, si môžete prezrieť na fotografiách. Foto

    • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 28. 11. 2017 sa našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník a víťazov 1. a 2. ročníka. Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti sa určilo nasledovné poradie:

      1. Mário Püšpöky 4. M
      2. Jakub Martinovič, Jakub Oravec 4. EB
      3. Natália Rakovická EA

      Všetkým umiestnením blahoželáme a ďakujeme za účasť, príjemnú atmosféru a snahu. Víťaz školského kola postupuje do obvodného kola. Foto

    • Predaj domácich koláčikov
     • Predaj domácich koláčikov

     • V termíne od 12. - 13.12. 2017 sa uskutoční na našej škole predaj domácich koláčikov formou dobrovoľného príspevku. Výťažok bude venovaný deťom z Krízového strediska v Trnave. Ďakujeme študentom za organizovanie podujatia a za prejav solidarity deťom, ktoré namajú momentálne svoj domov. Foto

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • Volejbalový turnaj "Deň študentstva"

      Naša škola reprezentovaná študentami Luciou Šavadínovou II.PT, Bibianou Martinovičovou IV.T, Martinom Barbasom IV.EA, Erikom Klimom IV.EA, Jakubom Peškom I.P, Dominikom Peňakom II.EA, Marcelom Lackovičom III.M, Kristianom Nemčekom II.M, Pavlom Tarandom III.SP a Dominikom Silným II.PRO sa umiestnila na 1. miesto vo volejbalovom turnaji organizovaným SPŠ stavebnou pri príležitosti "DŇA ŠTUDENTSTVA". Blahoželáme. Diplom 

    • Súťaž i-Bobor
     • Súťaž i-Bobor

     • V dňoch 6. a 7.11.2017 sa uskutočnila medzinárodná informaticko-logická súťaž iBobor. 

      V kategórii Junior sa 4 naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi:

      Matej Bennár II.M, Marek Kleiman I.EA, Samuel Ušák I.EB, Martin Kuchar I.M. 

      V kategórii Senior sme mali úspešných riešiteľov až 7:

      Adam Bavolár IV.EB, Martin Barbas IV.EA, Ondrej Grajciar IV.S, Patrik Tóth IV.S, Dominik Vyskoš IV.EA, Erik Srnák, III.EA, Jakub Benko, III.EB.

      Adam Bavolár sa zároveň stal víťazom tejto súťaže s plným počtom bodov.

      Gratulujeme! Mgr. Tatiana Prochyrová - koordinátorka súťaže.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Dňa 14. novembra 2017 sa o 17,00 hod. uskutoční v jednotlivýchtriedach rodičovské združenie . O 18,00 hod. sa rodičia môžu individuálne informovať o prospechu, správaní a dochádzke u jednotlivých pedagógov.

    • Školské kolo šachového turnaja
     • Školské kolo šachového turnaja

     • Dňa 24. októbra 2017 sa v škole uskutočnil šachový turnaj. Z celkového počtu 32 účastníkov sa najlepšie umiestnili:

      1. miesto    Jakub Martinovič    IV. EB
      2. miesto    Šimon Talapa         IV. P
      3. miesto    Tomáš Barkoczi     II. S

      Víťazom gratulujeme! Foto

    • Beánie 2017
     • Beánie 2017

     • 26.10. 2017 je "veľkým dňom" pre prvákov našej školy.  Starší študenti prijmú študentov prvých ročníkovv medzi seba. Rezonujúcou témou tohtoročných beánií je tanec. Začíname vo štvrtok 26.10.2017 o 16,00 hod. Program je nasledujúci:

      ♦ privítanie prvákov
      ♦ imatrikulačný sľub
      ♦ diskotéka.

      Prajeme príjemnú zábvu a veľa pekných zážitkov.Foto

     • Najnovší model Citroën C3 na našej škole

     • Najnovší model Citroën C3 na našej škole - Obrázok 1Nové auto Citroën C3

      Trnavská automobilka darovala štyri vozidlá Citroën C3 štyrom odborným školám

      Trnava, 4. októbra 2017 – Trnavská automobilka PSA Groupe  darovala štyrom vybraným odborným školám vozidlo na pedagogické účely z radov najnovšieho modelu Citroën C3. Ide o vozidlá, ktoré boli v Trnave vyrobené v rámci pred sériovej výroby.
      V školách sa stanú súčasťou praktického vyučovania a budú slúžiť na zlepšenie vedomostí o konštrukcii motorov, funkčnosti autotronických (elektronických) systémov a ďalších prvkoch novej generácie automobilov. Školy boli vybrané ako  partnerské školy v rámci spolupráce v súlade s praktickým vyučovaním s PSA Groupe Slovakia.

      Školy, ktoré získali dar od PSA Groupe Slovakia: SPŠ dopravná, Trnava, SPŠ Komenského1,Trnava, SOŠ automobilová, Trnava, SOŠ technická, Galanta

      Tento týždeň venované štyri vozidlá pribudnú k už 51 vozidlám, ktoré od roku 2006 do dnešného dňa automobilka venovala desiatkam škôl predovšetkým z regiónu Trnavy, ale aj z iných častí Slovenska.

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie