• Vitajte na stránkach našej školy
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 12.2.2020 sa uskutoční na našej škole SPŠ technickej, Komenského 1, Trnava 30. ročník krajského kola Olympiády v anglickom jazyku. Všetkým súťažiacim prajeme úspešne zvládnutie zadaných úloh, trochu trémy, aby povzbudila do "špičkových" výkonov a  pohodu počas  celej súťaže.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     •  Dňa 30.1.2020 sa v našej  škole uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa zapojilo 81 žiakov s prácami v 9 kategóriách. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa koná 3. apríla 2020 v SOŠ rozvoja a vidieka s VJM Námestie SV. Štefana 3, Dunajská Streda. Výsledková listina

    • 19. ročník Biblickej olympiády
     • 19. ročník Biblickej olympiády

     • Dňa 29.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 12 študentov z 1. a 2. ročníka. Poradie:

      1. miesto:  Ján Mondek II.EA

      2. miesto:   Matúš Horváth I.EB

      3. miesto:  Lukáš Moncman I.MA

      Do dekanátneho kola, ktoré sa bude konať v marci, postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste a zároveň budú školu reprezentovať ako družstvo.

    • Prenájom
     • Prenájom

     • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava dáva do prenájmu nebytový priestor: 

      • kancelária 70 m2
      • kanceláriu-kabinet 32 m2 
      • spoločenská miestnosť 359 m2
      • skladový priestor 9 m2
      • dielne 97 m2

      Ponuky posielajte v zalepenej obálke označenej "Prenájom" poštou na adresu školy, alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy do 24.01.2020 do 12, 00 hod.  Informácie o prenájme nebytových priestorov na tel.č.: 033/5903518 

    • Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy
     • Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy

     • Pozvánka

      Rada rodičov a Stredná priemyselná škola technická v Trnave usporadúvajú

      25. Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy

      Týmto Vás srdečne pozývame na 25. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční v priestoroch SPŠT Trnava, Komenského 1, dňa 7.2.2020 so začiatkom o 19.00 h. Do tanca a spevu nám bude hrať DJ Marián Kukla a hudobná skupina Malokarpatská muzika.

      Cena vstupenky je 30 € na osobu. O večeru a občerstvenie je postarané. K dispozícii bude bufet. Týmto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám svoju účasť oznámili čo najskôr a to buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples“. Súčasťou programu bude aj tombola, preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením  a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

      Trnava, 16. 12. 2019

    • Prianie
     • Prianie

     • Pokojné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie, veľa šťastia a splnenie všetkých  túžob a predsavzatí v novom roku 2020 praje kolektív zamestnancov SPŠ technickej v Trnave.

    • ZENIT V STROJÁRSTVE A ELEKTROTECHNIKE
     • ZENIT V STROJÁRSTVE A ELEKTROTECHNIKE

     • VýSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA

      ZENIT V STROJÁRSTVE

      Kategória A:     1. miesto:  Ján Cintula IV.S

                                 2. miesto: Kristián Brunovský IV.S

      Kategória R:     1. miesto: Jakub Brezovský IV.PRO

       

                                               ZENIT V ELEKTRONIKE

                                               Kategória A:         2.miesto Martin Kuchar III.M

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 14.11.2019 SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča v Trnave usporiadala volejbalový turnaj v rámci trnavských stredných škôl z príležitosti Dńa študentstva. Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste a získali cennú trofej - športový pohár. Viac ...  

    • Návšteva z Veľvyslanectva USA
     • Návšteva z Veľvyslanectva USA

     • 17.10.2019 bol pre našu školu významný deň. Na naše osobitné pozvanie k nám zavítali vzácni hostia z Veľvyslanectva USA: Americký diplomat Mr.Matt Meadows spolu s koordinátorkou Speaker`s programu US Embassy Miss Natáliou  Pindrochovou. Viac...

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Výbor rady rodičov zvoláva v utorok 12.11.2019 o 17.00 hod. triedne schôdze ZR. Na programe sú informácie triedneho učiteľa a diskusia. Od 18.00 hod. je možé individuálne sa informovať o prospechu žiakov u vyučujúcich v triedach na I. poschodí.

    • Kam na strednú - Senica 16.10.2019
     • Kam na strednú - Senica 16.10.2019

     • Naša škola sa predstavila na podujatí Kam na strednú MsKS v Senici za prítomnosti výchovnej poradkyne a učeteľov odborných predmetov. Budúci stredoškoláci prejavili záujem o náš prezentačný stánok. Foto

    • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 24.9.2019
     • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 24.9.2019

     • PROGRAM:

      Miesto: Triedy žiakov 1. ročníkov, čas: 16,30-17,00 h.

      1. Voľba zástupcov rodičov  prvých ročníkov do Rady rodičov.

      Miesto: Spoločenská miestnosť, čas: 17,00 h.

      1. Oboznámenie sa s hospodárením RR v školskom roku 2018/2019.
      2. Schválenie výšky príspevku na ZRRŠ 

      Miesto: Triedy žiakov, čas: po ukončení plenárneho zasadnutia (približne 17,30 h.)

      1. Triedne rodičovské združenia

      Rodičia prvákov prídu o 16:30 h., ostatní rodičia o 17:00 h. 

       

    • Úspechy v športe september - október 2019
     • Úspechy v športe september - október 2019

     • Naši študenti  sa umiestnili na  1. mieste v  školských majstrovstvách okresu a  na 3. mieste v krajských majstrovstvách v cezpoľnom behu. Stredná špotrová škola Jozefa Herdu Trnava udelila našim študento diplom za 3. miesto MIX volejbalový turnaj ku Dňu župy. Viac..

    • Začiatok školského roka pre žiakov SPŠ Trnava
     • Začiatok školského roka pre žiakov SPŠ Trnava

     • Žiaci SPŠ Trnava sa 2.9.2019 o 8,00 h. zhromaždia vo svojich triedach na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020.  Zoznam a triedy pre žiakov prvých ročníkov sú zverejnené pri vstupe do budovy. Ostatné podrobnosti ohľadom vyučovania vám oznámia triedni učitelia.

    • Oznam pre učiteľov SPŠ
     • Oznam pre učiteľov SPŠ

     • Milé kolegyne a kolegovia,

      nástup do zamestnania po dovolenkách je v pondelok 26.8.2019. O 8,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školenie BOZP a PO (opakované po 2 rokoch).  Účasť nutná! Vedenie školy praje ešte pekný dovolenkový týždeň a tešíme sa na stretnutie.

    • Prijímačky - šk. r. 2019-20  !!!
     • Prijímačky - šk. r. 2019-20 !!!

     • Vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole!

      Prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2019-2020  na SPŠ, Komenského 1, Trnava je ukončené, všetky miesta sú zaplnené. Druhé kolo prijímacích skúšok na našu školu  sa nebude konať.

       

    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Vážení rodičia, prosíme o podporu našej škole darovaním 2% z dane. Peniaze použijeme na zakúpenie učebných pomôcok. Tlačivo

    • Prenájom nebytových priestorov a príslušenstva
     • Prenájom nebytových priestorov a príslušenstva

     • Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 31 Trnava dáva do prenájmu: 

      • parkovací priestor (nádvorie v škole) 40 m2
      • kanceláriu 8 m2 
      • učebňu 32 m2

      Ponuky posielajte v zalepenej obálke označenej "Prenájom" poštou na adresu školy, alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy do 23.04.2019 do 12, 00 hod.  Kontakt 033/5903518 - hospodárka.

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • Žiaci našej školy boli aj v tomto školskom roku úspešní na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo 5.4.2019 na SPŠ stavebnej v Trnave. Dôkazom sú tri prvé, tri druhé a jedno tretie miesto, teda šesť študentov nás bude reprezentovať na celoštátnom kole. Máme veľkú radosť a blahoželáme.

      Výsledková listina

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie