• Vitajte na stránkach našej školy
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie 2% z vašich daní. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na modernizovanie technick0ho vybavenia školy. Podrobnejšie informácie a predvyplnené tlačivo nájdete TU

    • Krajské kolo súťaže SOČ
     • Krajské kolo súťaže SOČ

     • Poznáme výsledky krajského kola SOČ. Študenti našej školy obsadili tri prvé miesta, tri druhé miesta a jedno tretie miesto. Z 1. a 2. miesta nás budú reprezentovať na celoštátnom kole SOČ. Naši najúspešnejší študenti sú:

      1. miesta - Martin Fridrich + Matej Kubiš (IV.M), Martin Kuchar(IV.M), Enrico Šereg+Filip Šišák (IV.M)

      2. miesta - Matej Malina (IV.EA), Natália Štrbová (IV.P), Jakub Peško (IV.P)

      3. miesto - Matej Macho (IV.M)

      Úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole. Celková výsledková listina

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

     • Zamestnanci SPŠT prajú študentom, ich rodinám a ostatným priazvnivcom našej školy požehnané Veľkonočné sviatky,  veľa radosti, šťastia a pokoja v rodinnom kruhu.

    • Celoslovenské kolo súťaže ENERSOL
     • Celoslovenské kolo súťaže ENERSOL

     • Náš študent Matej Porubský (IV.M) sa umiestnil v krajskom kole na 1. mieste v tvorivej kategórie súťaže ENERSOL s prácou "Solárny systém ohrevu vzduchu". Na celoslovenskom kole sa umiestnil na 2. mieste a bude nás reprezentovať na medzinárodnej prehliadke v Plzni. Tešíme sa z úspechu a blahoželáme!

    • Aj naďalej dištančné vzdelávanie
     • Aj naďalej dištančné vzdelávanie

     • Na základe vyjadrenia RÚVZ TT zo dňa 3.3.2021 o neodporúčaní prevádzkovať prezenčnú výučbu v školách z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch TTSK  zriaďovateľ rozhodol neotvoriť školu pre prezenčnú formu vyučovania v končiacich ročníkoch a naďalej od 8.3.2021 pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou.

    • Prezenčná forma výučby žiakov štvrtých ročníkov
     • Prezenčná forma výučby žiakov štvrtých ročníkov

     • Odbor školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Vám v mene pána župana Mgr. Jozefa Viskupiča oznamuje, že návrat žiakov na prezenčnú formu vzdelávania sa presúva až

       od 15. februára 2021

       z dôvodu absentujúcej legislatívy a súčasne aj prípravy všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov škôl na testovanie, ktoré Trnavský samosprávny kraj pripravil.

    • Celoslovenská inovačná súťaž
     • Celoslovenská inovačná súťaž

     • Naši študenti Tatiana Zelenská (IV.P), Enrico Šereg (IV.M), Aleš Hrehuš (IV.M) a Filip Šišák (IV.M) nás reprezentovali na celoslovenskej inovačnej súťaži BeREADY AWARDS 2020

      Téma súťaže bola: „Navrhnite energeticky nezávislé mestečko v podmienkach Slovenska – bez priamych emisií s využitím inteligentných technológií.“  K vytvoreniu originálneho konceptu inteligentného mestečka blahoželáme a tešíme sa z úspechu!     Diplom

    • Zmena zvonenia od 11.1.2021
     • Zmena zvonenia od 11.1.2021

     •  

      Milí študenti,

      od pondelka 11.1.2021  je zmenené zvonenie.  Dĺžka vyučovacích hodín bude 45 minút a prestávky päť minút, okrem obedňajšej, ktorá bude po 5. hodine v dĺžke 30 minút.

       

    • Celoslovenské súťaže Mladí elektronici
     • Celoslovenské súťaže Mladí elektronici

     • Naši žiaci nás úspešne reprezentovali v dvoch celoslovenských súťažiach - 2. ročník súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV a v CELOSLOVENSKOM FINÁLE 42. ročníka TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV.

         Ďakujeme Michalovi Kšiňanovi z II. MA a Jakubovi Tománekovi z I. MA, ktorí obhajovali svoje zručnosti a vedomosti v celoslovenskej konkurencii, kde obsadili 13. a 31. miesto.

       Pavol Hagara z I. MA, Adam Anthony Eliáš z I. MA a Filip Zsolnai z I. MB reprezentovali našu školu aj počas vianočných prázdnin, nakoľko sa celoslovenské finále uskutočnilo až 21.12. 2020 a študeneti sa umiestnili na peknom 5., 6. a 11. mieste.

      Zo srdca blahoželáme!!!

    • Milí študenti, kolegovia, rodičia a priaznivci školy
     • Milí študenti, kolegovia, rodičia a priaznivci školy

     • Želáme Vám veľa krásnych chvíľ prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc a v novom roku veľa radostných chvíľ, mnoho chuti do práce a  pevné zdravie. Zamestnanci SPŠT Komenského 1, Trnava.

    • Pred Vianocami aj naša škola žije charitou
     • Pred Vianocami aj naša škola žije charitou

     • Advent sa v SPŠT od roku 2013 nesie v duchu motta – Aby ľuďom na ľuďoch záležalo.

      Milí kolegovia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci prispejte do zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre sociálne slabé rodiny. Do  17. 12. 2020 môžete priniesť svoj dar (všetko trvanlivé) do školy na sekretariát.

      Na podnet rodičov a našich žiakov pri vstupe do školy bude pripravená od pondelka 7. 12. prepravka, kde môžete nechať príspevok v čase od 7.00 do 13.00 až do 17. 12. 2020. Prosím, označte ho menom žiaka a triedou. Ďakujeme.

    • SPŠT - opäť najlepšia priemyslovka v Trnavskom kraji!!!
     • SPŠT - opäť najlepšia priemyslovka v Trnavskom kraji!!!

     • Žiaci našej školy, Martin Kuchar (IV.M) a Jakub Štafa (III.MB ), nás reprezentovali v súťaži ZENIT v PROGRAMOVANÍ, kde sa v konkurencii rovesníkov z gymnázií a iných stredných škôl vôbec nestratili. Veľmi nás teší, že Martina Kuchara predbehli iba gymnazisti. Týmto im gratulujeme a  držíme všetkým súťažiacim palce pri reprezentovaní nášho kraja v celoslovenskom kole! Výsledková listina

    • Krajské kolo 37. ročníka ZENIT v elektronike
     • Krajské kolo 37. ročníka ZENIT v elektronike

     • Dňa 24.11.2020 sa dištančnou formou uskutočnilo Krajské kolo 37. ročníka ZENIT v elektronike. Teoretická časť obsahovala 30 otázok z eketrotechniky a praktická časť spočívala v návrhu plošného spoja pre elektrický obvod podľa zadania.V kategórii A (III. a IV. ročník) nás reprezentovali Tomáš Majerník(III.EB) a Timotej Vraník III.EB). V kategórii B (I. a II. ročník) nás reprezentoval Juraj Černička(II.EA).Všetci naši študenti dosiahli výborné bodové hodnotenie. Blahoželáme a ďakujeme!

    • Spolupráca s MtF STU
     • Spolupráca s MtF STU

     • Súčasťou spolupráce s MtF STU je aj zapojenie našich žiakov do projektu Iónový urýchľovač častíc. Naši šikovní žiaci majú možnosť realizovať svoje záverečné práce aj na tomto špičkovom zariadení.

       

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie