Navigácia

Streda 20. 8. 2014
Počet návštev: 4710941

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 20.8.2014)
Patrik Puchlý (III.EA)
Zajtra (Štvrtok 21.8.2014)
Adam Kralovič (I.EA)
Marcel Rábara (II.E)
Jana Podolská (I.M)
Jana Slováková (II.PA)
Pozajtra (Piatok 22.8.2014)
Adriána Brezovská (III.T)
Tomáš Flimmel (IV.P)
Dávid Lukáč (III.EB)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Opravná maturitná skúška - externá časť a písomná forma internej časti

  Okresný úrad Trnava, odbor školstva, určil miesto konania opravnej maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti  (september 2014) nasledovne:

  4.9.2014 - anglický jazyk, nemecký jazyk - Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava, Ul. Ferka Urbánka

 • Prázdniny

  Všetkým študentom a kolegom prajeme skvelé prázdniny, vyvážené využitie voľného času pre zdravie, zábavu, fyzickú prácu a pre načerpanie nových síl potrebných v budúcom školskom roku. Po dvoch mesiacoch do stretnutia!

 • Prijímacie konanie

  Výsledky prijímacieho konania sú zverejnené na vstupných dverách školy a internetovej stránke v  ponuke Prijímacie konanie. Zápis prijatých uchádzačov v poradí 1 - 32 (vrátane) a v odbore elektrotechnika v poradí 1 - 64 (vrátane)  bude v pondelok 19.5.2014 a v utorok 20.5.2014 od 8,00 - 14,30 h.  Pre vykonanie zápisu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a zápisný lístok zo ZŠ. Účasť žiaka nie je nutná. Ostatní uchádzači (ak sa odvolajú proti neprijatiu po obdržaní rozhodnutia o neprijatí) budú pozývaní na zápis  podľa počtu uvoľnenených miest prostredníctvom telefonickej alebo korenšpodenčnej výzvy.

 • Najlepšie umiestnenie v posledných súťažiach

  Michal Blaho (IV.M) - 1.miesto v krajskom kole SOČ, účasť na celoštátnom kole SOČ

  Pavol Sojka (IV.S) - 1.miesto v krajskom kole SOČ, účasť na celoštátnom kole SOČ

  Filip Rybanský (IV.T) - 1.miesto v krajskom kole SOČ

  Denis Kabaňa (III.MS) - 1.miesto v okresnom kole , 1.miesto v krajskom kole a účasť na celoštátnom kole anglickej olympiády.

 • Rodičovské združenie

  Výbor rady rodičov zvoláva v utorok 15.4.2014 o 17.00 hod. triedne schôdze ZR. Na programe sú informácie triedneho učiteľa a diskusia. Od 18.00 hod. je možé individuálne sa informovať o prospechu žiakov u vyučujúcich v triedach na I. poschodí.

 • Kritériá prijatia na SPŠ Trnava

  Dňa 10.3.2014 sme zverejnili v menu Prijímacie konanie podmienky prijatia na našu školu v šk. roku 2014/2015.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 20.2.2014 poriadame na našej škole Deň otvorených dverí. Chceme Vám predstaviť areál školy,  odborné učebne vybavené modernými prístrojmi od firmy PSA Peugeot Citroën Slovakia, metódy vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov a program výchovy a vzdelávania. Všetci ste srdečne vítaní.