Navigácia

Piatok 9. 10. 2015
Počet návštev: 5958966

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 9.10.2015)
Martina Migrová (III.P)
Tomáš Švorčík (II.EA)
Pozajtra (Nedeľa 11.10.2015)
Kristián Uhlík (I.M)

PARTNERI
Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Volejbalový turnaj ku dňu Župy

  Dňa 1.10 2015 sa študenti našej školy (Dominika Šaradínová IV.T, Klaudia Martinkovičová IV.T, Erika Rezbáriková III.P, Bibiana Martinkovičová II.T, Matúš Stiller IV.ES, Alexander Bilčík IV.M, Patrik Martinkovič  III.EB, Martin Barbas II.EA, Erik Klimo II.EA ) zúčastnili volejbalového turnaja usporiadaného ku dňu Župy.  V konkurencií škôl : Športové gymnázium J. Herdu, Gymnázium J. Hollého, SZŠ obsadili 1. miesto.  Srdečne blahoželáme ! Foto

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 1.10.2015 v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.angel

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo SPŠ v Trnave oznamuje, že dňa 22. septembra 2015 o 16,30 hod sa uskutoční rodičovské združenie. 

  16,30 hod - celoškolské rodičovské združenie v spoločenskej miestnosti,
  17,00 hod - triedne aktívy.

 • Preukazy ISIC, ITIC

  Od 24.8.2015 škola podpísala zmluvu so združením, ktoré je držiteľom licencií ISIC, ITIC. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Ponúka množstvo výhod o ktorých sa môžete dočítať na stránke ISIC. Pre žiakov I. a II. ročníka slúži ako študentský preukaz pre vstup do budovy školy. Počiatočná cena preukazu je 20 € (cena karty 7€, čip na prímestkú a mestskú dopravu 3€, 10 € na využívanie zliav). Nasledujúci školský rok je cena 13 €. Žiaci I. ročníka sa môžu  o ISIC uchádzať do 31.8.2015 na sekretariáte školy (peniaze 20€, fotografia 30x25 mm, žiadosť podpísaná zákonným zástupcom), po 31.8.2015 u triednych učiteľov. Ostatní žiaci si vybavujú ISIC u svojich triednych učiteľov.

 • Miesto konania opravnej MS - externej časti a písomnej formy internej časti MS

  Okresný úrad Trnava, odbor školstva, určil miesto konania opravnej maturitnej skúšky - externej časti MS a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa predmetov nasledovne:

  slovenský jazyk a literatúra, 3.9.2015  - Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 6
  - anglický jazyk B1 a B2, 4.9.2015 - Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Sibírska 1
  - nemecký jazyk B1, 4.9.2015 - Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

 • Výsledky prijímacieho konania

  Poradie žiakov podľa kritérií pre prijatie na štúdium v šk. r. 2015/2016 si môžete pozrieť v menu Prijímacie konanie.

 • Výsledky krajského kola SOČ

  Dňa 27.3.2015 sa uskotočnilo v SOŠ s VJM v Dunajskej Strede krajské kolo SOČ. Výsledková listna.