Navigácia

Pondelok 31. 8. 2015
Počet návštev: 5770115

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 31.8.2015)
Nora Vavrová (IV.PB)
Pozajtra (Streda 2.9.2015)
Daniel Junas (II.M)
Mária Slobodová (III.P)

PARTNERI
Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Začiatok školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude  pre študentov II., III. a IV. ročníka o 8,00 h. v spoločenskej miestnosti budovy školy. Študenti I. ročníka sa o 8,00 h. zhromaždia vo svojich triedach podľa rozpisu na vstupných dverách školy.

 • Preukazy ISIC, ITIC

  Od 24.8.2015 škola podpísala zmluvu so združením, ktoré je držiteľom licencií ISIC, ITIC. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Ponúka množstvo výhod o ktorých sa môžete dočítať na stránke ISIC. Pre žiakov I. a II. ročníka slúži ako študentský preukaz pre vstup do budovy školy. Počiatočná cena preukazu je 20 € (cena karty 7€, čip na prímestkú a mestskú dopravu 3€, 10 € na využívanie zliav). Nasledujúci školský rok je cena 13 €. Žiaci I. ročníka sa môžu  o ISIC uchádzať do 31.8.2015 na sekretariáte školy (peniaze 20€, fotografia 30x25 mm, žiadosť podpísaná zákonným zástupcom), po 31.8.2015 u triednych učiteľov. Ostatní žiaci si vybavujú ISIC u svojich triednych učiteľov.

 • Miesto konania opravnej MS - externej časti a písomnej formy internej časti MS

  Okresný úrad Trnava, odbor školstva, určil miesto konania opravnej maturitnej skúšky - externej časti MS a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa predmetov nasledovne:

  slovenský jazyk a literatúra, 3.9.2015  - Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 6
  - anglický jazyk B1 a B2, 4.9.2015 - Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Sibírska 1
  - nemecký jazyk B1, 4.9.2015 - Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

 • Voľné pracovné miesta

  Riaditeľ SPŠ Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľa/ky odborných predmetov - elektrotechnika a učiteľa/ky anglického jazyka v šk. roku 2015/2016.  Podrobnejšie informácie nájdete v menu  pracovné ponuky.

 • II. kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľ SPŠ Komenského1 vyhlasuje II. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v študijných odboroch:
  2381 M strojárstvo
  ♦ 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  ♦ 2675 M elektrotechnika

  Prijímacia skúška sa bude konať 16.6.2015. Prihlášky na štúdium môžete odovzdať do 10. júna 2015.

 • Výsledky prijímacieho konania

  Poradie žiakov podľa kritérií pre prijatie na štúdium v šk. r. 2015/2016 si môžete pozrieť v menu Prijímacie konanie.

 • Rodičovské združenie

  Výbor Rady rodičov zvoláva v utorok 14.4.2015 o 17,00 hod. triedne schôdze ZR.

  Program: Informácie triedneho učiteľa a diskusia.
  O 18,00 hod. - individuálne informácie o žiakoch v triedach na I. poschodí.