Navigácia

Štvrtok 26. 11. 2015
Počet návštev: 6086354

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 26.11.2015)
Matúš Stiller (IV.ES)
Zajtra (Piatok 27.11.2015)
Tomáš Marekovič (III.EB)
Pozajtra (Sobota 28.11.2015)
Henrieta Páleníková (IV.T)

PARTNERI
Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • iBobor

  V dňoch 9. - 10. 11. 2015 sa uskutočnila celoslovenská informaticko-logická súťaž iBobor. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 24 žiakov, z ktorých boli až ôsmi úspešní riešitelia (z celkového počtu 66 843 súťažiacich).

 • BEÁNIE 2015

  15. 10. 2015

  V školskom roku 2015/2016 študenti SPŠ Trnava pokračovali v tradícii študentských beánií. Priemyslovácke beánie boli organizované 15. októbra 2015 študentmi 3. ročníka cvičnej firmy. Celý program sa niesol v stroji času od praveku cez starovek až do dnešnej doby. Nepriehľadnuteľnými osobnosťami v celom programe boli slovanskí vierozvedci Cyril a Metod, ako i neandrtálci z praveku. Prvácke triedy predviedli vynikajúci program a ich tanečné a hudobné kreácie prítomní oceňovali potleskom. Veľké ďakujem patrí všetkým študentom triedy 3.P ale aj ostatným študentom, ktorí pomáhali pri organizovaní a zabezpečovaní celého programu. Poďakovanie patrí aj p. profesorkám a profesorom, ktorí celý program pripravovali a zabezpečovali. Fotoreportáž je v rubrike fotografie.

 • Deň otvorených dverí v SPŠ

  1. 10. 2015

    Dňa 1. októbra sa v našej škole uskutočnil DOD pre žiakov základnej školy ale i priateľov a známych našej školy. Dvere našej školy sme otvorili pri plnej prevádzke školy, učilo sa všetkých 24 tried podľa rozvrhu. Vo vstupnej hale privítali návštevníkov naši študenti 3 ročníka, ktorí ich oboznámili s programom a ponúkli im svoje sprievodcovské služby po škole. Prvou zástavkou bola spoločenská miestnosť, kde študenti prítomných ešte raz privítali, predniesli študentký pohľad na školu a možnosti získavanie vedomostí. Riaditeľ školy predstavil jednotlivé študijné odbory, profily absolventov a ich uplatnenie po skončení štúdia. Školská učiteľsko - žiacka kapela sa predstavila s pesničkami od Petra Jandu a skupiny Olympik. V spoločenskej miestnosti v programe vystúpila aj skupina žiakov našej školy cvičiaca na hrazdách vo voľnom programe. Potom jednotlivé skupiny so svojími vedúcimi odchádzali na prehliadku školy podľa zamerania a podľa požiadaviek žiakov ZŠ. Prešli si jednotlivé odborné učebne pre strojárstvo, elektrotechniku, mechatroniku, automatizáciu, programovanie CNC,výpočtovú techniku so zameraním na ekonomické, strojárske a elektrotechnické programy, telovýchovný areál, jazykové učebne so špeciálnou módnou prehliadkou a školské dieľne. Pri každej zástavke boli informovaní učiteľmi ako i žiakmi o možnostiach v danom študijnom odbore. Pri prehliadke videli veľa cvičení a praktických meraní s ukážkami, ktoré pre nich pripravili učitelia so svojími žiakmi. Všetko čo videli, bolo z reálneho života na našej škole. Školu sme predstavili takú aka je. Chodia do nej študentky a študenti, pre ktorých je odborné vzdelanie veľmi dôležité. Študijné odbory, ktoré študujú ich dokonale pripravia pre ich ďaľší život. Väčšina pokračuje v štúdiu na vysokej škole na Slovensku ale i v Česku, niekoľko študentov študuje i v iných krajinách. Ostatní sa zamestnávajú v regióne, kde po technických odborníkoch je stále dopyt. ĎAKUJEM, patrí všetkým študentom, učiteľom, ktorí sa podieľali na úspešnom dni otvorených dverí v SPŠ. Fotografie sú v rubrike fotografie. Video je uložené na stránke: https://youtu.be/WPhU74FOX94

 • Volejbalový turnaj ku dňu Župy

                                                    

  Dňa 1.10 2015 sa študenti našej školy (Dominika Šaradínová IV.T, Klaudia Martinovičová IV.T, Erika Rezbáriková III.P, Bibiana Martinovičová II.T, Matúš Stiller IV.ES, Alexander Bilčík IV.M, Patrik Martinkovič  III.EB, Martin Barbas II.EA, Erik Klimo II.EA ) zúčastnili volejbalového turnaja usporiadaného ku dňu Župy.  V konkurencií škôl : Športové gymnázium J. Herdu, Gymnázium J. Hollého, SZŠ obsadili 1. miesto.  Srdečne blahoželáme ! Foto

 • MEMORIÁL FRANTIŠKA GAŽU - STREDOŠKOLSKÝ POHÁR V ATLETIKE

  29. 9. 2015

  Dňa 29. septembra sa uskutočnil XXVIII. ročník Memoriál Fr. Gažu -stredoškolský pohar v atletike na atletickom štadióne Slávia Trnava. Organizáciu dlhoročne zabezpečuje naša škola a jej učitelia telesnej výchovy. Počasie prialo všetkým atlétom z Trnavských škôl, ktorí bojovali v disciplínach: beh na 100m, 200m, 400 m, 800 m, 1500m, skoky do diaľky a do výšky, vrh guľou a hod oštepom. Záver patril štafetovým behom na 4x100m. Súťažili chlapci aj dievčatá. Jednotlivé úspechy sa bodovali, družstvo, ktoré získalo najviac bodov: Gymnázium Jána Hollého v Trnave. Družstvo SPŠ skončilo na 2. mieste.       Fotografie sú umiestnené v rubrike fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 1.10.2015 v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.angel

 • Preukazy ISIC, ITIC

  Od 24.8.2015 škola podpísala zmluvu so združením, ktoré je držiteľom licencií ISIC, ITIC. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Ponúka množstvo výhod o ktorých sa môžete dočítať na stránke ISIC. Pre žiakov I. a II. ročníka slúži ako študentský preukaz pre vstup do budovy školy. Počiatočná cena preukazu je 20 € (cena karty 7€, čip na prímestkú a mestskú dopravu 3€, 10 € na využívanie zliav). Nasledujúci školský rok je cena 13 €. Žiaci I. ročníka sa môžu  o ISIC uchádzať do 31.8.2015 na sekretariáte školy (peniaze 20€, fotografia 30x25 mm, žiadosť podpísaná zákonným zástupcom), po 31.8.2015 u triednych učiteľov. Ostatní žiaci si vybavujú ISIC u svojich triednych učiteľov.