Navigácia

Utorok 2. 9. 2014
Počet návštev: 4740674

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 2.9.2014)
Denisa Gažová (IV.P)
Daniel Junas (I.M)
Mária Slobodová (II.P)
Pozajtra (Štvrtok 4.9.2014)
Miroslav Hovanec (I.S)
Denis Kabaňa (IV.MS)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Opravné skúšky

  Opravné skúšky sa budú konať v dňoch 25.8.2014 (anglický jazyk, matematika) a 26.8.2014 (elektrotechnika, cvičná firma, fyzika, tekutinové mechanizmy a ruský jazyk).

 • Opravná maturitná skúška - externá časť a písomná forma internej časti

  Okresný úrad Trnava, odbor školstva, určil miesto konania opravnej maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti  (september 2014) nasledovne:

  4.9.2014 - anglický jazyk, nemecký jazyk - Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava, Ul. Ferka Urbánka

 • Prázdniny

  Všetkým študentom a kolegom prajeme skvelé prázdniny, vyvážené využitie voľného času pre zdravie, zábavu, fyzickú prácu a pre načerpanie nových síl potrebných v budúcom školskom roku. Po dvoch mesiacoch do stretnutia!

 • Prijímacie konanie

  Výsledky prijímacieho konania sú zverejnené na vstupných dverách školy a internetovej stránke v  ponuke Prijímacie konanie. Zápis prijatých uchádzačov v poradí 1 - 32 (vrátane) a v odbore elektrotechnika v poradí 1 - 64 (vrátane)  bude v pondelok 19.5.2014 a v utorok 20.5.2014 od 8,00 - 14,30 h.  Pre vykonanie zápisu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a zápisný lístok zo ZŠ. Účasť žiaka nie je nutná. Ostatní uchádzači (ak sa odvolajú proti neprijatiu po obdržaní rozhodnutia o neprijatí) budú pozývaní na zápis  podľa počtu uvoľnenených miest prostredníctvom telefonickej alebo korenšpodenčnej výzvy.

 • Najlepšie umiestnenie v posledných súťažiach

  Michal Blaho (IV.M) - 1.miesto v krajskom kole SOČ, účasť na celoštátnom kole SOČ

  Pavol Sojka (IV.S) - 1.miesto v krajskom kole SOČ, účasť na celoštátnom kole SOČ

  Filip Rybanský (IV.T) - 1.miesto v krajskom kole SOČ

  Denis Kabaňa (III.MS) - 1.miesto v okresnom kole , 1.miesto v krajskom kole a účasť na celoštátnom kole anglickej olympiády.

 • Rodičovské združenie

  Výbor rady rodičov zvoláva v utorok 15.4.2014 o 17.00 hod. triedne schôdze ZR. Na programe sú informácie triedneho učiteľa a diskusia. Od 18.00 hod. je možé individuálne sa informovať o prospechu žiakov u vyučujúcich v triedach na I. poschodí.

 • Kritériá prijatia na SPŠ Trnava

  Dňa 10.3.2014 sme zverejnili v menu Prijímacie konanie podmienky prijatia na našu školu v šk. roku 2014/2015.