Navigácia

Olympiády Výtvarné súťaže Aktivity anglického jazyka Literárne súťaže Vedomostné súťaže

OlymVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglická olympiáda obrázky pngpiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2017

Dňa 28. 11. 2017 sa našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník a víťazov 1. a 2. ročníka. Študenti si preverili svoje gramatické schopnosti v teste a po jeho vyhodnotení 10 najlepších študentov postúpilo do ďalšieho kola. Svoje komunikačné schopnosti si preverili v opise obrázkov. Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti sa určilo nasledovné poradie:

 1. Mário Püšpöky 4. M
 2. Jakub Martinovič, Jakub Oravec 4. EB
 3. Natália Rakovická 3.EA

Všetkým umiestnením blahoželáme a ďakujeme za účasť, príjemnú atmosféru a snahu. Víťaz školského kola postupuje do obvodného kola.

Mgr. Lucia Turzerová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 2017

Dňa 18.1.2017 sa náš študent Mário Püšpöky /III.M/ zúčastnil okresného kola Olympiády z anglického jazyka, kde sa v kategórii 2D umiestnil na prvom mieste. Tešíme sa spolu s ním a blahoželáme.smiley

 

OlymVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglická olympiáda obrázky pngpiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2016

Dňa 11.11.2016 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 3. a 4. ročníkov a 3 víťazov 1. a 2. ročníkov. Celkove sa súťaže zúčastnilo 20 študentov.

Po náročnom teste 10 najlepších postúpilo do ďalšieho kola, kde po vylosovaní poradového čísla prichádzali po jednom a preverovali si svoje komunikačné schopnosti v opise obrázkov a konverzácii s anglicky hovoriacim lektorom - Jonathon Chambers a p. profesorkou Mgr. Luciou Turzerovou. Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti (40+20 bodov) sa určilo poradie tých najlepších:

1.miesto Mário Puspoky z triedy 3.M
2.miesto Boris Červený z triedy 4.P
3.miesto Daniel Horník z triedy 1.M

Cenu sympatie, získala Kristína Mokrá z triedy 4T. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnou cenou.
  Týmto sa chceme poďakovať všetkým za účasť, snahu a príjemnú atmosféru.

Organizátori: Mgr. Viera Jurinová

                    Mgr. Lucia Turzerová

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2015

 

Dňa 9.12. 2015 sa na našej škole konala olympiáda z anglického jazyka pre prvý a druhý ročník. Tento rok súťažilo 46 študentov. Súťaž pozostávala z dvoch častí – z písomnej a ústnej časti. Po úspešnom napísaní gramatického a lexikálneho testu sa 10 najlepších študentov prebojovalo na ústnu skúšku. Ústna časť pozostávala z opisu obrázkov. Študenti:

Jakub František Setnický  II. M
Jakub Martinovič  II. EB
Andrej Remenár  I. EA

Erik Lančarič  II. EA
Natália Rakovická  I. EA

postúpili do školského kola Olympiády z anglického jazyka, kde si zmerali sily so staršími spolužiakmi. Úroveň našich mladších študentov bola veľmi dobrá, príjemne nás prekvapili svojimi vedomosťami z anglického jazyka. Srdečne im gratulujeme a sme na nich hrdí.

Olympiádu pripravili Mgr. Lucia Turzerová, Mgr. Viera Jurinová.

Dňa 15. 12. 2015 sa konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Školského kola sa zúčastnilo 38 študentov zo všetkých ročníkov. Olympiáda pozostávala z dvoch častí – z písomnej a ústnej časti. Prvých 10 študentov, ktorí úspešne prešli písomný testom sa dostali na ústnu skúšku. Oproti minulému kolu nastala zmena v ústnej časti. Žiaci mali prerozprávať príbeh podľa nemého filmu, ktorý im bol premietaný. Všetci študenti, ktorí sa prebojovali druhým kolom preukázali vynikajúce vedomosti z anglického jazyka. Odborná porota vyhodnotila súťaž nasledovne:

 1. miesto Andrej Remenár I. EA
 2. miesto Michal Vlk IV. M
 3. miesto Jakub Martinovič II. EB
   

Všetci zúčastnení boli výborní, blahoželáme im k dosiahnutým výsledkom. Víťaz postupuje do okresného kola. Držíme mu vopred palce.

Olympiádu pripravili Mgr. Renáta Olexová, Mgr. Lucia Turzerová

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2014

Dňa 8.12.2014 sa na našej škole konalo školská kolo Olympiády z anglického jazyka v čase od 8:45 do 12:30 hod. Vybraných účastníkov bolo celkovo 31 zo všetkých ročníkov.

Školské kolo pozostávalo z dvoch častí – z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť tvorilo: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický a lexikálny test. V prvej časti si žiaci vypočuli dvakrát originálny text v angličtine. Po jeho vypočutí vypracovali súťažné úlohy, týkajúce sa obsahovej stránky textu. Nasledovali gramatické a lexikálne úlohy.

Maximálny počet bodov z písomnej časti bol 59 bodov. Študenti, ktorí z neho získali 40 bodov a viacej sa dostali  do druhej časti súťaže. Ústna časť súťaže pozostávala z opisu obrázkov. Maximálny počet bodov za ústnu odpoveď bolo 10. Všetci 10 študenti, ktorí sa prebojovali druhým kolom smerom k víťazstvu preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.  Odborná porota vyhodnotila súťaž nasledovne:

 1. miesto Denis Kabaňa IV. MS
 2. miesto Matej Šmida IV. EB
 3. miesto Radoslav Heriban IV. MS

Všetci zúčastnení boli výborní, blahoželáme im k dosiahnutým výsledkom.

Olympiádu pripravili Mgr. Lucia Turzerová a Mgr. Viera Jurinová. Foto

 

Olympiáda v anglickom jazyku - krajské a celoštátne kolo

Dňa 10.2.2014 sa konalo  v Trnave krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku a Denis Kabaňa študent triedy III.MS sa umiestnil na 1. mieste. 1. - 2. apríla nás reprezentoval na celoštátnom kole, kde mu celoštátna komisia udelila doplom úspešného riešiteľa.  Denisovi a jeho pani profesorke angličtiny Mgr. Olexovej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Dňa 16.12.2013 sa naši žiaci všetkých ročníkov zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku.  Súťaž sa skladala z dvoch kôl. Prvá časť bola písomná a druhá časť bola ústna. Víťazom tohoročnej olypiády z anglického jazyku sa stali:

1. miesto: Denis Kabaňa /III.MS/
2. miesto: Pavol Michalec /III.EB/
3. miesto: Štefan Šarmír /IV.EB/

                            

Vedomostná olympiáda "Kraj, ktorý je mojím domovom"

Dňa 22.10.2013 sa žiaci triedy II.E  v zastúpení Miroslav Koštial, Jozef Jankovič, Tomáš Mihálik, Adam Krajčovič, Patrik Krajčovič a Martin Hornák zúčastnili školského kola vedomostnej olympiády "Kraj, ktorý je mojím domovom". Súťaž organizoval Trnavský samosprávny kraj a naša škola sa umiestnila zo všetkých stredných škôl okresu Trnava na III. mieste. Za reprezentáciu školy ďakujeme a k dosiahnutému úspechu blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 14.12.2012 sa naši žiaci všetkých ročníkov zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku.  Súťaž sa skladala z dvoch kôl. Prvá časť bola písomná a druhá časť bola ústna. Víťazom tohoročnej olypiády z anglického jazyku sa stali:

1. miesto: Štefan Šarmír /III.EB/
2. miesto: Denis Kabaňa /II.MS/
3. miesto: Maxim Gračov /III.EB/

                                       4. miesto : Matej Klimo /IV.M/
                                       5. miesto : Samuel Kubiček /III.M/

foto1    foto2

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 7.12.2011 sa naši žiaci všetkých ročníkov zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku. Organizovanie tejto súťaže má na našej škole dlhoročnú tradíciu a aj tento rok sa prihlásilo vyše 50 študentov. Úroveň našich študentov bola veľmi dobrá a príjemným prekvapením boli žiaci prvých ročníkov, ktorí hravo konkurovali ostatným ročníkom. Súťaž sa skladala z dvoch kôl. Prvá časť bola písomná a druhá časť bola ústna, ktorú viedol David Clayton - učiteľ jazykovej školy Your Choice a UCM. Víťazom tohoročnej olypiády z anglického jazyku sa stali:

1. miesto: Jozef Veselský /3.EA/
2. miesto: Filip Burian /4.PA/
3. miesto: Barbora Oláhová /4.PA/

foto

Jozef Veselský /3.EA/ nás reprezentoval v obvodnom kole dňa 30.1.2012 na Gymnáziu AM v Trnave. Umiestnil sa na 2.mieste. Srdečne Blahoželáme.

 

 

Biblická olympiáda

Výsledky školského kola biblickej olympiády, konanej dňa 14.12.2011 v spoločenskej miestnosti našej škoky:

1. miesto: Alžbeta Benkovská /1.T/

2. miesto:Matej Vanák /1.EB/

3. miesto: Tomáš Sikeli /1.EA/

Zo školského kola SPŠ postúpili do dekanátneho kola 2 družstvá v zložení:

Adrián Ušák 1.EA

Peter Bachratý 3.S

Andrej Šípek 2.EA

 

V dekanátnom kole obsadili 5. miesto.

 

Alžbeta Benkovská 1.T

Matej Vanák 1.EB

Šimon Kostický 1.EA

V dekanátnom kole obsadili 6.-7. miesto.

    

  Kraj, ktorý je mojím domovom

Dňa 19.10.2011 sa uskutočnilo on-line prostredníctvom počítača školské kolo vedomostnej olympiády 2. ročníka stredných škôl "Kraj, ktorý je mojím domovom" so zameraním na šport, literárne osobnosti, výtvarné osobnosti a prírodné podmienky Trnavského kraja. Našu školu reprezentovali študenti triedy 2.EB: Slnek Dávid, Javor Adrián, Krchnák Marek, Hadzima Jaroslav, Pastucha Matej a Podhorský Rastislav. V rámci stredných škôl okresu Trnava sme sa umiestnili na peknom 3. mieste.

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 7.3.2011 sa konalo  v Trnave krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku a Ondrej Oprala študent triedy 4.PA sa umiestnil na 1. mieste. Prvenstvo zopakoval v dňoch 14. a 15. apríla 2011 v Bratislave na celoštátnom kole. Ondrejovi a jeho pani profesorke angličtiny Mgr. Krištienovej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

     

 

Za aktívnu účasť  na konverzáciách v anglickom jazyku na tému "EURÓPSKA ÚNIA" boli odmenení pekným diplomom nasledovní žiaci triedy 2.EA: Martin Bachratý - Filip Bajaník - Radovan Ivanovič.