Navigácia

Študentské spoločnosti

    Študentské spoločnosti

 

Študenti 3. ročníka študijného odboru Obchod a podnikanie v rámci voliteľného predmetu Ekonomika na  Strednej priemyselnej škole v Trnave si prostredníctvom Junior Achievement (nezisková vzdelávacia organizácia) založili študentskú spoločnosť. Po založení spoločnosti si zvolili manažment, emisiou akcií získali základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravili podnikateľský plán a realizovali výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením účtovnej agendy. Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Predmet vyučuje Ing. Jana Čechovičová.

Na škole fungujú dve spoločnosti:

P & B, š. s. vyrába tieto výrobky:

 • pletené šály
 • košíky a vianočné stromčeky – pedig
 • muffiny
 • tortičky z uterákov
 • veľkonočné kraslice
 • zber vrchnákov z plastových fľiaš pre malú Sabínku

 

Business, š. s. vyrába tieto výrobky:

 • vianočný stromček zo šišiek
 • vianočný stromček
 • náramky
 • zájazd do Benátok
 • taburetky z pneumatiky
 • drevené krabičky zdobené technikou decoupage
 • Valentínska kvapka krvi pre malého Samka Funku, ktorý začiatkom  apríla absolvoval náročnú 8-hodinovú operáciu (akcie sa zúčastnilo 36 študentov z našej školy)

 

Študentské spoločnosti sa prezentovali a predávali  výrobky na Vianočných trhoch v dňoch 07. 12. 2014 a 22. 12. 2014. Získali tak prvú skúsenosť s predajom a prezentáciou na verejnosti. V mesiaci december začali tiež s predajom vo svojich predajných stánkoch v škole pred spoločenskou miestnosťou. 19. 12. 2014 sa zúčastnili v priestoroch TTSK Trnava predaja a prezentácie svojich výrobkov v rámci akcie „Prezentácia výrobkov študentov stredných škôl“.

 

26. 03. 2015 sa zúčastnili obe firmy veľtrhu študentských spoločností v Avione v Bratislave.

Veľtrh študentských spoločností je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú svoje podnikateľské plány, ale aj výrobky a služby verejnosti. Na veľtrhu sa stretávajú so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Akcie sa zúčastnilo 56 škôl z celého Slovenska. Podujatie organizuje Junior Achievement Slovensko. Tento rok to bol jubilejný 20. ročník. Slávnostného otvorenia veľtrhu sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler a predseda bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

 

    Spoločenská hra Business Master

 

Dňa 12.10. 2010 sa na našej škole uskutočnil školský turnaj v spoločenskej hre Business master. Spoločenská hra Business Master je moderná vzdelávacia pomôcka, vytvorená špeciálne pre potreby vyučovania ekonomických predmetov a podnikateľského vzdelávania. Hra Business Master je spojením princípov hier Monopoly a Milionár. Študenti zakladajú známe firmy (ako napr.: Wustenrot, Trenkwalder, Eset, Danone, TNT...), do ktorých investujú a vstupujú s nimi na burzu. To všetko je možné, iba v prípade, ak má hráč dostatočné vedomosti: pred každým krokom (kúpa firmy, transformácia na s.r.o., či a.s.) musí správne zodpovedať otázky z učiva.

Úspešnejší je ten, kto vie viac. Študenti sa zároveň na základe príkladov zúčastnených firiem stretávajú s aktuálnymi ekonomickými témami, ktoré by inak možno neboli súčasťou vyučovania alebo by sa im na hodinách nevenovalo dostatok pozornosti. Najväčšou pridanou hodnotou pre študentov je, že vidia problém v súvislostiach reálneho sveta okolo seba a nielen v teoretickej rovine.

Súťažilo 50 hráčov z 3. PA, 3. PB a 4. PA. Poradie 6 najlepších, ktorí postúpili do národného finále:

1. Michal Ohrablo 3. PB

2. Miroslava Hančínová 3. PB

3.Daniel Bachratý 3. PB

4. Patrik Cabadaj 3. PB

5. Martin Šoltés 3. PB

6. Denis Bachratý 4.PA

Do školských turnajov bolo zapojených 110 škôl. Naša škola sa umiestnila medzi 12 najlepšími školami. Šesť najúspešnejších študentov v školskom kole a pani profesorka Ing. Janka Čechovičová /organizátorka súťaže/  sa zúčastnili národného finále.

Národné finále sa konalo 24. 11. 2010 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 72 študentov z 12 škôl. Bolo vytvorené poradie jednotlivých študentov, kde jeden z našich študentov – Denis Bachratý zo 4.PA sa umiestnil na 6. mieste. Po sčítaní výsledkov študentov sa vytvoril rebríček škôl, kde sme sa umiestnili na 5. mieste.

Tri najlepšie školy postupujú na medzinárodný turnaj.

Blahoželáme účastníkom národného finále a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy. :)

Atmosféru národného finále Vám priblížia nasledovné fotografie.

 

 

video

https://youtu.be/UjaOoW-esx8