Navigácia

Mechatronika

Dňa 7. a 8. februára sa žiaci Ján Rapčan (3.M) a Luboš Puschenreiter(3.M) v doprovode s Ing. Jozefom Augustínom zúčastnili súťaže Skills Slovakia,,Mladý mechatronik“. Súťažné úlohy pozostávali z praktickej realizácie výrobného pracoviska. Študenti museli zostaviť pracovisko z predložených komponentov a navrhnúť vhodný program pre PLC-SIEMENS300.  Zo 16 družstiev sme sa umiestnili na peknom 6. Mieste. Za reprezentáciu školy ďakujeme.

                                                                                                                

 

  

 

 

 

V dňoch 08.02. až 09.02.2010 sa uskutočnila vedomostná a praktická súťaž Skills Slovakia – Mladý Mechatronik pod záštitou spoločnosti Festo spol. s r.o. a ŠIOV.Zúčastnilo sa jej 11 tímov z celého Slovenska. Prvý krát našu školu zastupovali Robert Alexander a Marek Burza z triedy 3.M.

Súťaž zahŕňala nasledovné témy:

  • Základné vlastnosti pneumatických pohonov
  • Základné vlastnosti pneumatických a elektropneumatických ventilov
  • Ventilové batérie, konštrukcia, funkcia a pripojenie
  • Vákuum, jeho vlastnosti, výroba a rozvod
  • Snímače koncových polôh, funkcia, nastavovanie, spracovanie signálov
  • Snímače vákua, konštrukcia, zapájanie, spracovanie signálov
  • Optické snímače, konštrukcia, zapájanie, spracovanie signálov
  • Programovanie a konfigurácia PLC
  • Logické funkcie a ich riešenie v programe
  • Elektrotechnika (obvody 24 VDC)

 Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotogalérii.