Navigácia

Elektrotechnika

Výrobky elektrotechnikov, ktorí súťažili o umiestnie v školskom kole SOČ 2017/2018

 

Ekvalizér Inkrementálny merač dĺžok 9-pásmový ekvalizér

 

Subwofer 3D LED zobrazovací panel

 

Krajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 30.11.2017

Dňa 30.11.2017 sa konal  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Sibírskej ulici 1 v Trnave 34. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci I. a IV. ročníka. Prvé miesto v kategórii A  si zabezpečil Adam Bavolár /IV.EB/ a 2. miesto v kategórii B  Kuchar Martin (I.M). Obaja postupujú do celoštátneho kola. K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

Výsledková listina

 

Miesto Meno  Trieda
1. miesto

Adam Bavolár (kategória A)

IV.EB

2. miesto Martin Kuchar (kategória B) I.M

 

 

 

 

 

 

 

 

KrVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt elektrotechnika ajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 1.12.2016

Dňa 1.12.2016 sa konal  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Sibírskej ulici 1 v Trnave 33. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci II. a III. ročníka. Prvé miesto v kategórii A  si zabezpečil Adam Bavolár /III.EB/ a 1. miesto v kategórii B  Matej Fitoš (II.M). Obaja postupujú do celoštátneho kola. K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Krajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 4.12.2014

Dňa 4.12.2014 sa konal  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Sibírskej ulici 1 v Trnave 31. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci II. a IV. ročníka. Druhé miesto v kategórii A  si zabezpečil Juraj Kubiš (IV.EB) a 2. miesto v kategórii B  Martin Bínovský (II.M). Obaja postupujú do celoštátneho kola. K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

Krajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 5.12.2013

Dňa 3.12.2013 sa konal  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Sibírskej ulici 1 v Trnave 30. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci I. a IV. ročníka. Druhé miesto v kategórii A a postup do celoštátneho kola si zabezpečil   Tomáš Štefanička (IV.EB) a na 3. mieste v kategórii B sa umiestnil Martin Bínovský (I.M). K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

VIII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností

Dňa 8. Decembra 2013 nás Peter Sojka /4.EB/ a Peter Bacigál /4.EB/  v Zlatých Moravciach reprezentovali na celoslovenskej súťaži vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore elektrotechnika. V súťaži družstiev sa umiestnili na 3. mieste a v súťaži jednotlivcov 3. miesto obsadil Peter Sojka.

 

Krajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 6.12.2012

Dňa 6.12.2012 sa konal  na Strednej  priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch XXIX. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci IV. ročníka. Prvé miesto a postup do celoštátneho kola si zabezpečil Peter Sojka (4.EA) a na 3. mieste sa umiestnil Peter Bacigál (4.EB). K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.