Navigácia

Súťaže

Súťaže, do ktorých sa študenti počas školského roka zapájajú a dosahujú výborné umiestnenia :

Zenit v programovaní

Zenit v strojárstve

Zenit v mikroelektrotechnike


SOČ v odboroch:

  • Eelektrotechnika
  • Mechatronika
  • Strojárstvo
  • Ekonomika
  • Obchod a podnikanie

Enersol-alternatívne zdroje energie

Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Športové súťaže

Výtvarné súťaže

Školský časopis