Navigácia

Olympiády Výtvarné súťaže Aktivity anglického jazyka Literárne súťaže Vedomostné súťaže

Vedomostné súťaže

"Kraj, ktorý je mojím domovom"

Dňa 17. 10. 2016 sa žiaci druhých ročníkov: Nina Trnavská ( II.EB ), Jakub Benko ( II.EB ), Mário Hruška ( II.M ), Matej Fitoš ( II.M ) a Kristián Jalovec ( II.M ) zapojili už po niekoľkýkrát do súťaže vyhlasovanej Trnavským samosprávnym krajom: "Kraj, ktorý je mojím domovom."Súťažiaci museli on-line vyhľadávať správne odpovede zamerané na osobnosti literatúry, šport, históriu miest, obcí a cestovný ruch v Trnavskom kraji a spomedzi všetkých stredných škôl v okrese Trnava sa umiestnili na 1. mieste, čím si zabezpečili postup do krajského kola.

Dňa 3. 11. 2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže. Rreprezentovali nás študenti: Nina Trnavská, Jakub Benko a Mário Hruška. Spomedzi zúčastnených stredných škôl v krajskom kole sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Ocenenie si študenti prevzali osobne z rúk podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti osláv Dňa študentov dňa 15. 11. 2016 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 Súťažnému družstvu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 Viera Hatalová, Beáta Izakovičová