Navigácia

SOČ 2010/2011 SPŠ SOČ 2011/2012 SPŠ SOČ 2012/2013 SPŠ SOČ 2013/2014 SPŠ SOČ 2014/2015 SPŠ SOČ 2015/2016 SPŠ

Výsledky školského kola SOČ 28.1.2016

  Súťažný odbor č 1: Problematika voľného času    
  Meno Priezvisko Názov práce Trieda Konzultant
1 Matúš  Kleštinec konštrukcia elektrickej  gitary IV.E Mgr. Karol Beníček
2 Alexander Bilčík   Renovácia bicykla IV.M Ing. Xénia Strmenská
  Súťažný odbor č 5: Životné prostredie, geografia, geológia  
1 Marek  Bínovský Meranie a popis činnosti fotovoltaickej elektrárne IV.ES Ing. Jozef Augustín
2 Jakub Burian Automatické zavlažovanie IV.E Mgr. Zuzana Oravcová
  Súťažný odbor č 9: Strojárstvo, hutníctvo, doprava    
1 Samuel Vidlička Rám bicykla IV.ES Ing. Pavol Láger
2 Eduard Štibraný Kuša IV.ES Ing. Peter Sitta
3 Filip Žemla Kotlina IV.ES Ing. Xénia Strmenská
  Súťažný odbor č 11: Informatika    
1 Boris  Čapkovič Elektronický požiarny systém IV.ES Ing. Ján Kvasničák
2 Jaroslav  Jursa Simulátor logických výrazov IV.ES Mgr. Zuzana Oravcová
3 Martin  Horváth Auto riadené neurónovou sieťou II.EB Ing. Jozef Augustín
  Súťažný odbor č 12: Elektrotechnika a hardware    
1 Timotej  Vančo Autonómny mobilný robot - VISION IV.M Ing. Jozef Augustín
2 Marián  Gúčik Informačná tabuľa z LED panelov IV.E Ing. Ivo Smahel
3 Patrik  Krajčovič Rotačné hodiny IV.E Ing. Ivo Smahel
  Súťažný odbor č 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie    
1 Patrik Mbontar Arduino panely IV.M Ing. Jozef Augustín
2 Miroslav Koštial Inteligentný dom IV.E Ing. Mária Medová
3 Dávid  Margetíny Funkčný model ovládania ventilátora IV.M Ing. Elena Melicherčíková
  Súťažný odbor č 15: Ekonomika a riadenie    
1 Lukáš  Čechovič Game, Show IV.PA Ing. Karin Chalányová
2 Veronika Virgovičová CS-Falcon s.r.o IV.PA Ing. Ľubica Lacková
3  Denis  Vajči Využitie príspevku 2% dane z príjmov IV.T Ing. Viola Sittová
  Súťažný odbor č 8  : Hoteliérstvo a cestovný ruch    
1 Katarína  Pilková  Couchsurfing      IV.PB Ing. Beáta Šimorová
2 Michaela   Halenárová             Zlepšenie stravovacích služieb v hoteli   IV.PB Ing. Beáta Šimorová
3 Daniela   Danišovičová                             Cateringová spoločnosť      IV.PB Ing. Beáta Šimorová