Navigácia

SOČ 2010/2011 SPŠ SOČ 2011/2012 SPŠ SOČ 2012/2013 SPŠ SOČ 2013/2014 SPŠ SOČ 2014/2015 SPŠ SOČ 2016/2017 SPŠ SOČ 2017/2018

Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 26. 4. až 29. 4. 2017 sa  v  SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica uskutočnilo Celoslovenské kolo 39. ročníka SOČ 2016/2017. Do štátneho kola postúpili aj naši dvaja študenti Horňák Tadeáš (IV.MS) s pácou Multifunkčné CNC zariadenie a Jozef Bulák( IV.MS) s prácou Segment horskej dráhy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Štátneho inštitútu odborného vzdelávania udelilo nášmu študentovi Tadeášovi Horňákovi   diplom za 2. miesto v odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava. Blahoželáme!smiley 

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOČ

9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava      
1. Multifunkčné CNC zariadenie Horňák Tadeáš IV.MS AUGJ
2. Segment horskej dráhy Bulák Jozef IV.MS AMBM
         
12 Elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie    
3. Elektronické bicie Vagala Dominik IV.EA SMAI

 

 

POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ
1 Problematika voľného času      
1. Lis na výrobu skeatboardov Bínovský Martin IV.M MELE
2. Ploter Daniš Stanislav IV.M  
         
9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava      
1. Segment horskej dráhy Bulák Jozef IV.MS AMBM
2. Multifunkčné CNC zariadenie Horňák Tadeáš IV.MS AUGJ
         
11 Informatika      
1. Aplikácia na testovanie Kristián Glós IV.M  ORAZ
2. Logické hry Kleiman  Gabriel IV.EB ORAZ
         
12 Elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie    
1. Hudobný zos. s predz. a ind. vybudenia Beluško Adrián IV.EB KVAJ
2. Elektronické bicie Vagala Dominik IV.EA SMAI
         
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológia  
1. Vlhkostat, termostat Krchnák  Erik IV.EB KVAJ
2. Inteligentný dom Sasko  Marek IV.EA MEDM
         
15 Ekonomika a riadenie      
2. Predaj nehnuteľností prostredníctvom real. makléra Gabrielová Natália IV.T SITV

 

 

 

Výsledky školského kola SOČ 28.1.2016

  Súťažný odbor č 1: Problematika voľného času    
  Meno Priezvisko Názov práce Trieda Konzultant
1 Matúš  Kleštinec konštrukcia elektrickej  gitary IV.E Mgr. Karol Beníček
2 Alexander Bilčík   Renovácia bicykla IV.M Ing. Xénia Strmenská
  Súťažný odbor č 5: Životné prostredie, geografia, geológia  
1 Marek  Bínovský Meranie a popis činnosti fotovoltaickej elektrárne IV.ES Ing. Jozef Augustín
2 Jakub Burian Automatické zavlažovanie IV.E Mgr. Zuzana Oravcová
  Súťažný odbor č 9: Strojárstvo, hutníctvo, doprava    
1 Samuel Vidlička Rám bicykla IV.ES Ing. Pavol Láger
2 Eduard Štibraný Kuša IV.ES Ing. Peter Sitta
3 Filip Žemla Kotlina IV.ES Ing. Xénia Strmenská
  Súťažný odbor č 11: Informatika    
1 Boris  Čapkovič Elektronický požiarny systém IV.ES Ing. Ján Kvasničák
2 Jaroslav  Jursa Simulátor logických výrazov IV.ES Mgr. Zuzana Oravcová
3 Martin  Horváth Auto riadené neurónovou sieťou II.EB Ing. Jozef Augustín
  Súťažný odbor č 12: Elektrotechnika a hardware    
1 Timotej  Vančo Autonómny mobilný robot - VISION IV.M Ing. Jozef Augustín
2 Marián  Gúčik Informačná tabuľa z LED panelov IV.E Ing. Ivo Smahel
3 Patrik  Krajčovič Rotačné hodiny IV.E Ing. Ivo Smahel
  Súťažný odbor č 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie    
1 Patrik Mbontar Arduino panely IV.M Ing. Jozef Augustín
2 Miroslav Koštial Inteligentný dom IV.E Ing. Mária Medová
3 Dávid  Margetíny Funkčný model ovládania ventilátora IV.M Ing. Elena Melicherčíková
  Súťažný odbor č 15: Ekonomika a riadenie    
1 Lukáš  Čechovič Game, Show IV.PA Ing. Karin Chalányová
2 Veronika Virgovičová CS-Falcon s.r.o IV.PA Ing. Ľubica Lacková
3  Denis  Vajči Využitie príspevku 2% dane z príjmov IV.T Ing. Viola Sittová
  Súťažný odbor č 8  : Hoteliérstvo a cestovný ruch    
1 Katarína  Pilková  Couchsurfing      IV.PB Ing. Beáta Šimorová
2 Michaela   Halenárová             Zlepšenie stravovacích služieb v hoteli   IV.PB Ing. Beáta Šimorová
3 Daniela   Danišovičová                             Cateringová spoločnosť      IV.PB Ing. Beáta Šimorová