Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Arduino a Picaxe
Basketbal
Cvičenia z matematiky
Cvičenia z účtovníctva
Elektronický krúžok
Elektrotechnika
English Drama
Grafické práce
Gramatika s úsmevom
Informačno - poznávací krúžok
Konštrukčno - grafický
Krúžok elektroniky I.
Krúžok elektroniky II.
Kultúrno - spoločenský krúžok
KUSPOŠ
Nemecký jazyk
Po francúzsky? Prečo nie?
Podnikanie v CR
Podnikanie v priemyselnom podniku
Posiľňovňa
Programovanie
Ruský jazyk
Spoločensko - športový
Spoločensko - vedný
ŠIK
Účtovníctvo v praxi
Uplatnenie ek. zákonov v praxi
Volejbal
Voľno-časové aktivity
Využitie voľného času
Za umením a kultúrou

© aScAgenda 2018.0.1059 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2017