• Vitajte na stránkach našej školy
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Preukazy ISIC, ITIC

     • Preukazy ISIC, ITIC - Obrázok 1Od 24.8.2015 škola podpísala zmluvu so združením, ktoré je držiteľom licencií ISIC, ITIC. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Ponúka množstvo výhod o ktorých sa môžete dočítať na stránke ISIC. Pre žiakov I. a II. ročníka slúži ako študentský preukaz pre vstup do budovy školy. Počiatočná cena preukazu je 20 € (cena karty 7€, čip na prímestkú a mestskú dopravu 3€, 10 € na využívanie zliav). Nasledujúci školský rok je cena 13 €. Žiaci I. ročníka sa môžu  o ISIC uchádzať do 31.8.2015 na sekretariáte školy (peniaze 20€, fotografia 30x25 mm, žiadosť podpísaná zákonným zástupcom), po 31.8.2015 u triednych učiteľov. Ostatní žiaci si vybavujú ISIC u svojich triednych učiteľov.

     • Miesto konania opravnej MS - externej časti a písomnej formy internej časti MS

     • Miesto konania opravnej MS - externej časti a písomnej formy internej časti MS - Obrázok 1Okresný úrad Trnava, odbor školstva, určil miesto konania opravnej maturitnej skúšky - externej časti MS a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa predmetov nasledovne:

      slovenský jazyk a literatúra, 3.9.2015  - Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 6
      - anglický jazyk B1 a B2, 4.9.2015 - Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Sibírska 1
      - nemecký jazyk B1, 4.9.2015 - Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

     • Naše študentské firmy na vianočných trhoch

     • ŠtNaše študentské firmy na vianočných trhoch - Obrázok 1udentská firma Puzzle, JA Firma sa 10. 12. 2016  zúčastnila Vianočných trhov v obci Zvončín. Dňa 15. 12. 2016 sa zúčastnia študentské firmy Puzzle, JA Firma a NurWir, JA Firma Študentských vianočných trhov, ktoré organizuje VUC Trnava vo svojich priestoroch na Starohájskej ulici. Foto

       
     • Veľtrh študentských spoločností 2015

     • Veľtrh študentských spoločností 2015 - Obrázok 1Vo štvrtok 26.3.2015 sa študenti našej školy zúčastniliVeľtrhu študentských spoločností 2015  konaného pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na veľtrhu prezentovali verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby a zároveň sa stretli so svojou konkurenciou. Foto   Video Video

       

     • Valentínska kvapka krvi

     • Valentínska kvapka krvi - Obrázok 1

      Si Áčko, si Béčko, si Nula? POTREBUJEME ŤA!!!  

      Business, š. s. organizuje akciu pod názvom VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI.

      Dátum: 26. 02. 2015

      Miesto: Fakultná nemocnica, Národná transfúzna stanica, budova pred starým chirurgickým pavilónom, prízemie, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

      Čas: 08:00 hod.

      Prihlášky: trieda III. PA (II. poschodie, č. 62), Ing. Jana Čechovičová (II. poschodie, č. 57)

      Stretnutie: na vrátnici pred budovou starej nemocnice o 07:50 hod.

       

     • Krajské kolo ZENIT 2016-2017

     • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zenit logo súťaž   V stredu 30.11.2016 sa v STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE TECHNICKEJ V GALANTE konalo krajské kolo  súťaže Zenit v strojárstve. Našu školu reprezentovali v kategórii A Ondrej Grajciar /III.S/ - obsadil 1. miesto, Martin Hrčka /III.S/ - obsadil 2. miesto, v kategórii B2 Dalibor Drgoň /II.SP/. O deň neskôr sa v SOŠ elektrotechnickej v Trnave uskutočnil XXXIII. ročník súťaže Zenit v elektronike. Prvé miesto v kategórii A obsadil Adam Bavolár /III.EB/ a prvé miesto v kategórii B obsadil Matej Fitoš /II.M/. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole SOČ.yes Foto

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí - Obrázok 1Milí žiaci deviataci a rodičia,

      srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 1.10.2015 v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.angel

     • Kraj, ktorý je mojím domovom

     • Kraj, ktorý je mojím domovom - Obrázok 1Dňa 3. 11. 2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže. Rreprezentovali nás študenti: Nina Trnavská, Jakub Benko a Mário Hruška. Spomedzi zúčastnených stredných škôl v krajskom kole sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Viac ...    Foto

       

     • Anglická olympiáda

     • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglická olympiáda obrázky png Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prebehlo v dvoch termínoch. 7.11.2016 si zmerali svoje vedomosti žiaci 1. a 2. ročníkov a 11.11.2016 prví traja z tohto kola súťažili so žiakmi 3. a 4. ročníka.
      Po náročnom teste 10 najlepších postúpilo do ďalšieho kola, kde po vylosovaní poradového čísla prichádzali po jednom a preverovali si svoje komunikačné schopnosti v opise obrázkov a konverzácii s anglicky hovoriacim lektorom - Jonathon Chambers a p. profesorkou Mgr. Luciou Turzerovou.

      Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti (40+20 bodov) sa určilo poradie tých najlepších:

      1.miesto Mário Puspoky z triedy 3.M
      2.miesto Boris Červený z triedy 4.P
      3.miesto Daniel Horník z triedy 1.M

      Cenu sympatie, získala Kristína Mokrá z triedy 4T. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnou cenou. Viac...

       

     • Dobročinnosť

     • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zbierka potravin    Advent sa v SPŠ sa už tretí rok nesie v duchu motta – Aby ľuďom na ľuďoch záležalo. Naši žiaci sa spolu s pedagógmi  sa zapojili do dvoch charitatívnych zbierok. Viac

     • Jazyková škola

     • Jazyková škola - Obrázok 1Jazyková škola pri Strednej priemyselnej škole ponúka študentom stredných škôl v rámci Trnavského samosprávneho kraja jazykové kurzy pod vedením učiteľov SPŠ. Viac

     • Beánie 2016

     • Beánie 2016 - Obrázok 1Milí študenti!

      Dňa 26. októbra 2016 sa v našej škole konala Beánia. Tretiaci, ktorí Beánie organizovali, sa inšpirovali známou TV show. Názov našej Beánie bol ,, Tvoja trieda znie povedome."
      Prváci si vylosovali názov kapely, ktorú mali stvárniť počas svojho vystúpenia.
      Sprievodcami programu boli moderátori Dominika Hrúzová z III. P a Martin Püšp
      ӧ
      ky z III. EB. Viac

       

     • Vzdelávací program JA Slovensko

     • Aj Vzdelávací program JA Slovensko - Obrázok 1v tomto školskom roku 2016/2017 je  naša škola je zapojená do vzdelávacích programov JA Slovensko. Prostredníctvom programov JA Slovensko ponúkame žiakom aj podnikateľské vzdelávanie, finančnú gramotnosť, či zručnosti pre zamestnateľnosť. Sme zapojení do programov:

      - JA Aplikovaná ekonómia
      - JA Etika v podnikaní. Plagát

       

       
     • XXIX. ročník Stredoškolského pohára ako Memoriál Františka Gažu

     • XXIX. ročník Stredoškolského pohára ako Memoriál Františka Gažu - Obrázok 1Dňa 5.10.2016 sme sa stali víťazmi Stredoškolského pohára - Memoriál prof. Františka Gažu, ktorého usporiadateľmi bola naša škola a Školský atletický klub SPŠ Trnava. Na prvom mieste sa umiestnila Stredná priemyselná škola Trnava, na druhom mieste sa umiestnila Stredná priemyselná škola stavebná a bronz získalo družstvo Obchodnej akadémie Trnava. Blahoželáme!

     • Deň otvorených dverí 6.10.2016

     •     DDeň otvorených dverí 6.10.2016 - Obrázok 1ňa dňa 6.10.2016 v čase od 8.00 - do 12.00 h. sa uskutočnil na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave Deň otvorenýcyh dverí. Rodičom a deviatakom sme poskytli dôležité informácie o študijných odboroch, previedli sme ich našimi priestormi a odbornými učebňami a oboznámili sme ich s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Za návštevu verejnosti ďakujeme. Foto

  • Partneri

   • SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 3. a 4. ročníka v odbore Programátor CNC strojov a Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. Manfacturing Engineering. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo
   • SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika
   • Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*
   • Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie